"Skap og engasjer,

muliggjør fremtiden"

MYLAB

Elevens og lærerens prosessverktøy for vurdering.

Gå til verktøy
GRATIS!

COLAB

Verktøy for interaktiv og engasjerende læring.

Gå til verktøy

STORYLAB

Skap, rediger og publiser interaktive og multimodale historier.

Gå til verktøy

IDEALAB

Skap, rediger og publiser tankekart, tidslinjer m.m.

Gå til verktøy
adminlab logo image
MyLab

Student and teacher tool for formative assessment.

View product
Free!
colab logo image
CoLab

Tool for interactive and engaging learning.

View product
storylab logo image
Storylab

Create, edit and publish interactive stories.

View product
mindlab logo image
IdeaLab

Create, edit and publish mindmaps, timelines and more.

View product

LearnLab tilbyr

Digitalt læringsinnhold

Digitale læringsverktøy

Kurs og opplæring

Organisasjons-lisens

Deep Learning Society

Siste blogger

lærer holder nettbrett

Hvordan lage labs

Få en introduksjon til LearnLab.

Se våre instruksjonsvideoer for å komme i gang med LearnLab.

Hvem er vi?

LearnLab ble grunnlagt i 2017 og er basert i Norge med kontorer i Oslo. Grunnleggerne har mer enn 25 års erfaring med utdanningsutvikling og teknologi.

ansatte holder hender sammen
gutt foran datamaskin

Hva er dybdelæring?

Dybdelæring dreier seg om å forberede elevene på endringene i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet, gjennom å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger. LearnLab er designet spesielt for å tilrettelegge for dybdelæring ved å bygge på pedagogisk forskning og teori. 

gutt holder nettbrett

SKAP OG ENGASJER – MULIGGJØR FREMTIDEN

Unge i dag vokser opp i en kompleks og raskt skiftende verden, med utfordringer knyttet til miljø og bærekraftighet, psykisk helse og økende grad av sosiale ulikheter. For å møte disse utfordringene trenger vi kreativitet, engasjement, kritisk tenkning, refleksjon, samarbeid og et globalt tankesett for fremtidens borgere. LearnLab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse. Ved å tilrettelegge for dybdelæring og oppdagelsen av nye begreper kan man ruste de som skal lære til å forandre verden til det bedre.

hånd holder LearnLab økosystemet

ET DIGITALT LÆRINGSLABORATORIUM

LearnLab består av en unik sammensetning av verktøy og innhold som er designet for å være engasjerende, morsomt og interaktivt, samtidig som det gir lærere innsikt i nye vurderingsformer. Ved å bruke de ulike interaktive oppgavene kan hver LearnLab-økt tilpasses spesifikk begrepslæring eller læringsmål. Deltagerne visualiserer, samarbeider, kommuniserer og utforsker temaer og begreper på en engasjerende måte i hver LearnLab-økt.

ELEVER SKAL VÆRE PRODUSENTER, IKKE KONSUMENTER

Når utdanning nå forandrer seg fra den tradisjonelle funksjonen som informasjonsformidlende til å fokusere på å fasilitere og veilede de som skal lære, må vi også endre verktøyene og metodene vi bruker i læringsprosessen. Dette er den underliggende ideen bak utformingen av LearnLab, hvor elevene aktiviseres og deltar både verbalt og gjennom sine telefoner, nettbrett eller datamaskiner.

elever lærer sammen

KOLLEKTIV LÆRING

Vi lærer best i fellesskap, derfor er kollektiv læring LearnLabs hovedfokus. LearnLab er designet for samarbeid, problemløsning og å tenke utenfor boksen. Gjennom å jobbe i grupper og skape sammen, kan elevene utvikle og styrke sine sosiale ferdigheter og samarbeidsevne.

gutt holder nettbrett
hånd holder LearnLab økosystemet
elever lærer sammen

Gi alle elever tilgang til fremtidens læring nå!

LearnLab tilbyr gratis og innovative digitale ressurser for utdanning, med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Innovasjon Norge. Vår visjon er å bidra til å gi alle elever lik tilgang til innhold som er relevant for egen livssituasjon og lokal og global tilhørighet. Vi ønsker å spille en nøkkelrolle i å endre utdanningssystemer over hele verden gjennom å fremme inkludering, livsmestring, demokrati og menneskerettigheter for alle elever.

John Dewey sitat