Applikasjoner

Oransje firkant med sorte bokstaver "KI" og en sort banner hvor det står "beta"

Learnlab KI

Learnlab benytter en KI-drevet modul for formativ vurdering som sammenfatter, gir eleven tips til videreutvikling av sitt produkt, og som samtidig legger opp til egenvurdering og tilbakemelding fra lærer.

Les mer
Storylab logo

Storylab

Storylab er et verktøy for å skape og redigere multimodale tekster. Verktøyet gir eleven mulighet til å kombinere tekst med andre uttrykksformer, slik som figurer, lyd, bilde og video for å skape sine egne historier. Storylab gir tilgang til millioner av multimedia-ressurser via det åpne biblioteket i verktøyet.

Les mer
Idealab logo

Idealab

Idealab gjør det mulig å dele ideer og å visualisere begreper. Utforsk begreper og organiser ideer som tankekart, tidslinjer eller figurer. Del eller konverter til historier i Storylab eller presentasjoner i Colab for videre samarbeid. I Idealab kan den lærende utforske ideer og visualisere sin forståelse av konsepter og begreper.

Les mer
Medialab logo

Medialab

Medialab gir elevene nye muligheter til å utvikle og uttrykke sin kompetanse, gjennom videoproduksjon, podkast og animasjoner. Verktøyet er laget for å enkelt kunne kombinere både bilder, film, symboler, lyd og spesialeffekter for å skape og redigere egne filmer og podkaster. Bruk Learnlabs omfattende ressursbibliotek eller last opp egne filer i verktøyet.

Les mer
colab logo

Colab

Colab er et interaktivt presentasjonsverktøy, som legger til rette for læring på gruppenivå. Funksjoner som ordsky, åpen oppgave og spørreundersøkelse gjør det mulig å stille spørsmål og lage oppgaver på engasjerende måter som aktiviserer elevene. Læringsøktene man designer i Colab kan lages slik at de lærende bygger videre på hverandres forslag og innspill. Du kan bruke og redigere eksisterende undervisningsopplegg eller lage dine egne.

Les mer
Mylab logo

Mylab

Mylab er LearnLab sitt verktøy for formativ vurdering. Med Mylab kan du enkelt organisere og distribuere oppgaver og innleveringer med forskjellig type tekst, bilder, lyd og video. Aktiviser elevene ved å la dem ta en del i arbeidsprosessen fra start til slutt. I verktøyet kan en eller flere lærere organisere oppgaver og oppdrag til forhåndsdefinerte grupper eller klasser. Verktøyet åpner for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærere og elever, både på individuelt nivå og klassenivå. Det intuitive brukergrensesnittet gjør det brukervennlig for både elever og lærere.

Les mer