Idealab

Utforsk, visualiser og del dine ideer

Idealab logo

I Idealab kan den lærende utforske ideer og visualisere sin forståelse av konsepter og begreper. Den lærendes kreativitet, kompetanse og kommunikasjon blir utfordret når man på gruppenivå eller individuellt jobber med å sette sammen ord, begreper og bilder i ulike systemer og hierarkier. 

Visualiseringene i Idealab er dynamiske og kan enkelt endres fra tankekart til familietre eller fra begrepssirkel til tidslinje. Arbeidet deles på tvers av applikasjoner i Learnlab-universet, eller eksporteres til ekstern deling og lagring.