Våre applikasjonar

Oransje

Learnlab KI

Learnlab nyttar ein KI-driven modul for formativ vurdering, som samanfattar, gir eleven tips til vidareutvikling av sitt produkt, samtidig som den legg opp til eigenvurdering og tilbakemelding frå lærar.

Les meir
Storylab logo

Storylab

Storylab er eit verktøy for å skape og redigere multimodale tekstar. Med verktøyet kan eleven kombinere tekst med andre uttrykksformer, slik som figurar, lyd, bilete og video, for å skape sine eigne historier. Storylab gir tilgang til millionar av multimedia-ressursar via det opne biblioteket i verktøyet.

Les meir
Idealab logo

Idealab

Idealab gjer det mogleg å dele idear og å visualisere omgrep. Utforsk omgrep og organiser idear som tankekart, tidslinjer eller figurar. Del eller konverter til historier i Storylab eller presentasjonar i Colab for vidare samarbeid. I Idealab kan den lærande utforske idear og visualisere si forståing av konsept og omgrep.

Les meir

Medialab

Medialab gir elevane nye moglegheiter til å utvikle og uttrykke sin kompetanse, gjennom videoproduksjon, podkast og animasjonar. Verktøyet er laga for å enkelt kunne kombinere både bilete, film, symbol, lyd og spesialeffektar, for å skape og redigere eigne filmar og podkastar. Bruk Learnlab sitt omfattande ressursbibliotek eller last opp eigne filer i verktøyet.

Les meir
colab logo

Colab

Colab er eit interaktivt presentasjonsverktøy, som legg til rette for læring på gruppenivå. Funksjonar som ordsky, open oppgåve og spørjeundersøking, gjer det mogleg å stille spørsmål og lage oppgåver på engasjerande måtar som aktiviserer deltakarane. Læringsøktene kan lagast slik at dei lærande bygger vidare på forslaga og innspela til kvarandre. Du kan bruke og redigere eksisterande undervisningsopplegg, eller lage dine eigne.

Les meir
Mylab logo

Mylab

Mylab er LearnLab sitt verktøy for formativ vurdering. Med Mylab kan du enkelt organisere og distribuere oppgåver og innleveringar med forskjellig type tekst, bilete, lyd og video. Aktiviser elevane ved å la dei ta ein del i arbeidsprosessen frå start til slutt. I verktøyet kan ein eller fleire lærarar organisere oppgåver og oppdrag til ulike grupper eller klasser. Verktøyet opnar for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærarar og elevar, både på individuelt nivå og klassenivå. Det intuitive brukargrensesnittet gjer det brukarvennleg for både elevar og lærarar.

Les meir