Learnlab Support

Vi hjelper deg gjerne. Kva treng du hjelp med?

Devices logo

Har du spørsmål om våre verktøy?

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om LearnLab:

Har du generelle spørsmål om bruk av Learnlab?

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om Learnlab:

Det er kostnadsfritt å opprette brukar hos LearnLab og nytte CoLab til å lage, redigere og gjennomføre læringsøktar med deltakarar. Det ligg fleire gratis ressursar i biblioteket som du kan kopiere til dine labs, redigere og bruke saman med deltakarar. Din gratisbrukar og øktane du lagar i CoLab vil aldri bli ein del av ein betalingsløysning.

Med LearnLab-lisens får du:

  • – Tilgang til Learnlabs digitale økosystem (CoLab, StoryLab, IdeaLab og MyLab
  • Redigerbare læringsressursar for LK20
  • Webinar med brukaropplæring for lærare
  • Feide-pålogging for lærar og elevar
  • Visuell omgrepsbank med millionar av ressursar
  • Heilskapleg digitalt system for læring med ivaretaking av personvern

Vi har læringsressursar for grunnskule og videregåande skule. Les meir om våre digitale innhaldspakkar her

I biblioteket finn du ferdige læringsressursar i form av Colabs, Storylabs og Idealabs. Du finn også serier, i form av Labs, oppgåver og lærarrettleiingar knytta til eit overordna tema.
I biblioteket kan du sjå førehandsvisning av enkeltressursar og seriar ved å trykkje på miniatyrvisninga. Du kan velje å lage ei eiga kopi som du kan redigere og bruke som du vil ved å trykkje kopier til mine labs.
I biblioteket finn du alle dei ferdige læringsressursane du har tilgang til. Er du gratisbrukar har du kun tilgang til dømeressursane. Er du lisensbrukar, har du tilgang til det di skule/organisasjon har kjøpt og det dine kollegaer har delt.
Du kan søkje etter ressursar ved å bruke søkjefeltet. Du kan søkje på tittel eller tema. Du kan også søkje på læreplanmål ved å bruke innstillingane under søkjefeltet.
Første gang du går inn i biblioteket blir du bedt om å velje kva for bibliotek du vil sjå. Desse vala kan du endre på seinare ved å trykkje på tannhjulet til høgre for søkjefeltet.

Om du har fått ny Feide-ID og ikkje finn dine gamle Labs kan du sende ein mail til support@learnlab.net. Oppgi din gamle og nye Feide-ID,så flyttar vi innhaldet frå den gamle til den nye brukaren din.

Om du har ein brukar som er oppretta med epost-adresse, Facebook eller Google kan du endre epost på brukaren sjølv. Når du er pålogga brukaren din, trykkjer du på ikonet ved sidan av namnet ditt øvst i høgre hjørne. Vel profil. Under profilbilete kan du velje å endre epostadresse. Dette fungerer ikkje om du loggar deg på med Feide.

Sjekk søppelpost dersom eposten frå LearnLab ikkje dukkar opp i din vanlege innboks.

Dersom du ikkje finn den der, ta kontakt med support@learnlab.net så hjelper vi deg.

Lurar du på kva LearnLab er?

Sjå ein kort introduksjonsvideo her:

:

Finn du ikkje svar på det du leitar etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side.