Appar

Storylab logo

Storylab

Storylab är ett verktyg för att skapa och redigera multimodala texter. Verktyget ger eleven möjlighet att kombinera text med andra uttrycksformer, till exempel figurer, röstinspelningar, bilder och videor, för att berätta sina historier. Storylab ger tillgång till miljontals olika multimediaresurser genom verktygets öppna bibliotek.

Läs mer
Idealab logo

Idealab

Idealab gör det möjligt att dela idéer och visualisera koncept. Utforska koncept och organisera idéer i tankekartor, tidslinjer eller sorteringsrutor.
Dela dina idéer som bilder, konvertera dem till historier i Storylab eller presentationer i Colab för vidare samarbete.

Läs mer
colab logo

Colab

Colab är ett interaktivt presentationsverktyg som underlättar inlärning på gruppnivå. Med funktioner som ordmoln, öppna uppgifter och frågeformulär är det enkelt att skapa engagemang och aktivera eleverna. Använd och redigera befintliga undervisningsupplägg eller skapa egna helt från grunden.

Läs mer
Mylab logo

Mylab

Mylab är Learnlabs verktyg för formativ bedömning. Med Mylab kan du enkelt organisera och distribuera uppgifter och inlämningar med olika typer av text, bilder, ljud, och video.
Aktivera eleverna genom att låta dem vara en del av inlärningsprocessen från början till slut.

Läs mer
Medialab logo
Kommer snart

Medialab

Medialab ger eleverna nya möjligheter att utveckla och uttrycka sin kompetens. Verktyget är utformat för att man enkelt ska kunna kombinera bilder, filmer, symboler, ljud och specialeffekter för att skapa och redigera egna podcasts och filmer. Använd Learnlabs omfattande resursbibliotek eller ladda upp dina egna filer i verktyget.