Colab

Kollektivt lärande och reflektioner

colab logo

Vi ger deltagarna möjlighet att utvidga sin förståelse för begrepp, skaffa ny kunskap och bygga på dessa nya kompetenser på befintlig kunskap genom ett brett urval av interaktiva steg. Designa lärandesessioner som möjliggör för eleverna att bygga på varandras förslag och insatser. Bygg på gruppens arbete genom kontinuerlig utvärdering som grund för att producera något bättre tillsammans. Med Colab använder du gruppen för att förändra gruppen!

Content

Create engaging content for your audience.

Multiple Choice

With visual representation of answers from the audience.

Word Cloud

Take stock of your audience in real-time.

Open Question

Gather and share thoughts and reflections.

Video

Vary and engage with video.

Image Cloud

Create an image cloud in real-time with your audience.

Rubrics

Categorize and sort the group's ideas.

Survey

Get a feel for the group with full control of both questions and alternatives.

Quiz

Test your group with full control of both questions and alternatives.

Ranking

Enhance your audiences understanding by ranking and sorting concepts.

Match

Explore the connection between concepts.

AR

Engage your audience with Augmented Reality.