“Create and engage

- enable the future”

Boy looking through glass

Hva er Learnlab?

Learnlab er et nettleser-basert, plattformnøytralt digitalt økosystem for læring. Learnlab består av fem ulike digitale læringsverktøy og et ressursbibliotek med læringsressurser basert på LK20.

Les mer

Hva er dybdelæring?

Learnlab er utviklet for å tilrettelegge for dybdelæring. Vi ønsker at elever skal bli utfordret til å tenke på nye måter ved å bruke sin kunnskap i kjente og ukjente situasjoner.

Vårt pedagogiske grunnlag
Girl talking into a phone cap

Hvem er vi?

Learnlab-teamet består av engasjerte individer med ulik ekspertise. Vi jobber alle mot et felles mål: å skape verdens beste læringsverktøy for dybdelæring.

Møt folkene