Våre tjenester

I tillegg til å utvikle et digitalt økosystem for læring, tilbyr vi en rekke tjenester innenfor utdanningsfeltet. 

Våre tjenester er en kombinasjon av digitale læringsteknologier, ny pedagogikk og solid utdanningsforskning. Alt vi gjør bygger på dette grunnlaget – inkludert arbeidet vi gjør sammen med organisasjonspartnere, utdanningsforskere og profesjonelle pedagoger.

LearnLab tilbyr fremtidsrettede, digitale læringsverktøy uten restriksjoner på å lage innhold for personlig bruk som du kan velge å dele. I tillegg tilbyr vi ferdiglaget, digitalt læringsinnhold, tilpasset LK 20, som en del av en lisensavtale for skoler og kommuner. Lisensen gir skolen og/eller kommunen tilgang til et eksklusivt nettverk hvor de får tilgang til formativ vurderingsdata for hver elev basert på deres deltakelse og kvaliteten av deres produksjon. For norske skoler og kommuner, les mer her.

DLS er et nettverk bestående av kommuner og skoler i de nordiske landende som ønsker å dele kunnskap og erfaring for å bygge opp kapasiteten for dypere læring blant utdanningsledere, lærere og elever. LearnLab bidrar med digitale verktøy læringsverktøy av høy kvalitet som er designet for å stimulere til en dypere læringsprosess. Hvordan vil elever oppleve dypere læring, med og uten digitale verktøy, hvis ikke lærere også opplever dypere læring i deres profesjonelle læring? Dette er et veiledende spørsmål i DLS, hvor deltakende organisasjoner, sammen med verdensledende forskere utforsker og innoverer spesifikke tilnærminger til design og fasiliterer dypere læringsprosesser. Spørsmålet antyder også at modelleringsprinsippet er viktig for vellykket dypere læring. Lærere trenger spesifikke metoder og verktøy for å bygge kapasiteten til å modellere den type læring de vil at elevene skal oppleve mer av. Her er noen av forskerne DLS deltakere har fått akademisk tilbakemelding fra: Knut Roald, Kjell B. Hjertø, Louise Stoll, Andy Hargreaves, Viviane Robinson, Michael Fullan, Lorna Earl, og Jan Merok Paulsen. For norske skoler og kommuner, les mer her.

Å måle det som teller, utover rene akademiske prestasjoner, er målet når vi utvikler spørreundersøkelser, verktøy for statistisk analyse eller evaluerer utdanningsstrategier. Det er et paradoks at lærere og skoleledere på den ene siden trenger mindre data, på grunn av de enorme utfordringene med å bruke allerede eksisterende dataset til å utfordre deres pedagogiske tenkning. Mange lærere opplever at for mye data – mer enn det de klarer å bruke for profesjonelle læringsformål – blir samlet inn allerede. På den andre siden, de dataene som blir samlet inn i dag, måler stort sett de aspektene ved læring som er enklest å kvantifisere, som leseferdighet og tallforståelse.

Hvis lærere og skoleledere ønsker å forberede elever for fremtiden burde de utvikle sin egen kapasitet for dyp, profesjonell læring – sånn at de er best rustet for å fasilitere dypere læring blant elevene. Hvis man skal forbedre kapasiteten for dyp læring på alle nivåer i skolen trenger man indikatorer på dyp læring. Hva er tegnene på dyp læring vi burde se etter? Hvilke spørsmål burde vi stille elevene? Hvordan kan vi bruke indikatorer på dyp læring på måter som fasiliterer dyp læring? Dette er LearnLabs kjernekompetanse: jobbe med lærere og skoleleder på evidens-baserte måter for å fasilitere dypere læring på alle nivåer av skolen.

Vi leverer kvalitative og kvantitative analyser av utdanningsprogrammer, strategier og prosjekter. Evalueringen tar hensyn til samfunnskonteksten og baserer seg på en kombinasjon av teknologiforståelse, fremtidsrettet pedagogikk og robust utdanningsforskning.

Metodene vi bruker er:

– Intervjuer (på individ og gruppenivå)
– Spørreundersøkelser
– Studier av registerdata
– Observasjoner

Vi har nylig vurdert temaer som:

– Strategisk fordeling av ressurser på skoler
– Elever med oppnåelsesutfordringer
– Strategiske virkninger

LearnLab er medgrunnlegger av ARC sammen med professor Andy Hargreaves. Visjonen til ARC er å etablere en global gruppe av utdanningssystemer som fremmer verdiene equity, mestring, trivsel, inkludering, demokrati og menneskerettigheter for alle elever innenfor profesjonelle systemer av høy kvalitet. Kjerneferdigheter i lesing, tallforståelse og problemløsning vil alltid være viktig. Men i en verden preget av økonomiske transformasjoner, økende forskjeller og rask endring, er det også viktig å utvide og gå i dybden på vår tilnærming til hvordan vi forstår og forbedrer utdanningssystemer med høy kvalitet for alle elever. Besøk atrico.org for mer informasjon.

Hvert år holder LearnLab teamet over 100 keynotes på engelsk eller norsk, holdt av anerkjente foredragsholdere. Temaene er pedagogikk, teknologi og dyp læring.

Eksempler på titler:

“Create, Share and Engage for Deeper Learning”

“Can Technology Contribute to Well-being, Equity and Creativity?”

“Technology and Learning in Future Education”

“Progressive Education in a Digital World”