Hva er Learnlab?

Learnlab er et nettleser-basert, plattformnøytralt digitalt økosystem for læring. Learnlab består av fem ulike digitale læringsverktøy og et ressursbibliotek med læringsressurser basert på LK20.

Learnlab logo

Applikasjoner for samarbeidslæring og studentengasjement

Vi mener at elevene skal være produsenter av kunnskap og kompetanse, ikke bare konsumenter. De burde ha en aktiv rolle i egen læring. Vi mener også at god læring skjer når flere jobber sammen. Derfor har vi laget digitale læringsverktøy som lar elevene delta, produsere og utforske på ulike måter, både alene og sammen med andre.

Les mer
Boy looking through glass

Basert på progressiv pedagogikk

For å møte nåtidens og fremtidens utfordringer trenger vi kreativitet, engasjement, kritisk tenkning, refleksjon, samarbeid og et globalt tankesett for fremtidens borgere. Learnlab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse. Learnlab består av en unik sammensetning av verktøy og innhold som er designet for å være engasjerende, morsomme og interaktive, samtidig som det gir lærere innsikt i nye vurderingsformer.

Les mer
Girl looking through glass

Ivaretar elevenes personvern

Learnlabs digitale applikasjoner legger opp til at det lagres data på hvilke begreper og kompetansemål elevene jobber med. Ved å bruke vårt system blir dataene lagret og brukt på en forsvarlig måte som ivaretar elevenes personvern, samtidig som man kan jobbe sammen og dele innhold med lærere og medelever på tvers av applikasjonene.

Har du spørsmål om vårt arbeid med personvern?

Kontakt oss
Girl talking into a phone cap

Læringsressurser tilpasset LK20

De digitale læringsressursene i Learnlab består av interaktive læringsøkter, med varierte oppgaver som legger til rette for elevproduksjon. Det finnes fagtekster som læringsstøtte, digitale bøker med skisser og skriverammer som elevene kan jobbe videre med, samt fagspesifikke tankekart som utgangspunkt for elevenes dybdelæring.

Les mer

Se hva du kan gjøre i Learnlabs verktøy

Vil du ha et uforpliktende tilbud?