“Create and engage, enable the future”

Kva er Learnlab?

Learnlab er eit nettlesar-basert, plattformnøytralt digitalt økosystem for læring. Learnlab består av fem ulike digitale læringsverktøy, og eit ressursbibliotek med læringsressursar basert på LK20.

Les meir
Girl talking into a phone cap

Kven er vi?

Learnlab-teamet består av engasjerte individ med ulik ekspertise. Vi jobbar alle mot eit felles mål: å skape verdas beste læringsverktøy for djupnelæring.

Møt folka

Kva er djuptgåande læring?

Learnlab er utvikla for å legge til rette for djupnelæring. Vi ønsker at elevar skal bli utfordra til å tenke på nye måtar, ved å bruke sin kunnskap i kjente og ukjente situasjonar.

Vårt pedagogiske grunnlag