Lederteamet

Yngve Lindvig

CEO
yngve@learnlab.net
+47 907 85 069

Jarl Inge Wærness

Content Director
jarlinge@learnlab.net
+47 911 63 165

Daniel Rutz

Strategy Director daniel@learnlab.net
+49 1747820910

Erlend Kobro

Product Manager
erlend@learnlab.net
+47 452 91 802

Stian Brestrup Titland​​

Sales Manager
Stian@learnlab.net
+47 926 22 212

Peter Ulholm

Director
Denmark
Peter@learnlab.net
+45 31 35 40 33

Alexander Risøy

CTOTone Mari Gurskevik

Customer Success Manager
tonemari@learnlab.net
+47 926 36 037

Thomas Dreisig

Product manager
Denmark
thomas@learnlab.net


Tonje Larsen

Customer Success Manager
tonje@learnlab.net
+47 959 89 177

Victor Jaxhagen

Head of Marketing
Victor@learnlab.net
+47 920 91 926


Stig-Erik S. Steimler

Customer Success Manager
stigerik@learnlab.net
+47 971 29 163

Inger Lise Bratteteig

Project ManagerForskere

Tony Burner

Internasjonal forsker og kritisk venn

Louise Stoll

Internasjonal forsker og kritisk venn

Rolf K. Baltzersen​

Researcher


Om Oss

Learnlab er eit norsk selskap, grunnlagt i 2017, med kontor i Oslo. Grunnleggarane har meir enn 25 års erfaring med utdanningsutvikling og -teknologi.

People climbing a ladder

Kreativ og engasjerande læring for ei betre verd!

Med Learnlab kan lærarar og andre pedagogar skape økter med varierte interaktive oppgåver, visualisere innhald og engasjere deltakarar gjennom deira digitale einingar. Learnlab tilbyr også lisensiert og kvalitetssikra innhald for utdanning og vurderingsdata. Ein del av langtidsvisjonen for selskapet er å skape eit godt alternativ for vurdering i skulen. Vi trur dette er mogleg ved å samle inn data frå kunnskapen som skapast undervegs, i staden for standardiserte testar på slutten av semesteret.

Les meir om våre applikasjonar
Girl talking into a phone cap

Medgrunnleggar av ARC

Learnlab var med på å grunnlegge ARC. Ein organisasjon med mål om å etablere ei gruppe med globale utdanningssystem som fremmar verdiane rettferd, trivsel, inkludering, demokrati og menneskerettar for alle elevar.

Les meir om ARC

Vår målsetting

Vi ønsker å påverke framtida ved å skape og dele engasjerande læringsopplevingar som bygger djupare forståing og ny kunnskap.