Pris

Utdanningslisens

Learnlab tilbyr tre ulike nivå av lisensar for utdanning. Vi ønsker at vår lisensmodell skal vere enkel, forståeleg og transparent.

Pris
Girl looking through glass

Organisasjonslisens

Ønsker du å inkludere fleire deltakarar i dine møter, seminar eller digitale kurs? Gjer din organisasjon i stand til å bli ein digitalt lærande organisasjon!

Pris

Du kan også kjøpe Learnlab-lisens gjennom våre partnarar. Sjå nettsidene til din føretrekte forhandlar for meir informasjon: