Learnlab tilbyr tre ulike nivå av lisensar for utdanning. Vi ønsker at vår lisensmodell skal vere enkel, forståeleg og transparent. Kontakt oss om du har spørsmål.

Colab

Komplett lisens

Premium innhaldspakke

Colab

Du kan bruke Colab til å engasjere og involvere dei som skal lære. Colab er gratis og vil aldri bli ein del av ein betalingsmodell.

Ved å lage deg ein gratis brukar får du:

 • Lage uavgrensa med colabar
 • Uavgrensa steg i dine colabar
 • Uavgrensa tal deltakarar
 • Skylagring

Pris: Gratis!

colab logo

Komplett lisens

Komplett Learnlab-lisens inneheld alle applikasjonane du treng for kreativ og engasjerande læring.

Du får det som er inkludert i Colab-lisens, i tillegg får du:

 • Idealab
 • Storylab
 • Medialab
 • Mylab
 • Uavgrensa skylagring for alt innhald
 • Dele på tvers av dei ulike applikasjonane
 • Feide-pålogging
 • Databehandlaravtale

Pris: NOK 100,- per elev

colab logo
Storylab logo
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo

Premium innhaldspakke

Premium innhaldspakke inkluderer alt frå komplett lisens, i tillegg får du: 

 • Redigerbare læringsressursar tilpassa ønskt alderstrinn
 • Læringsressursar basert på LK20
 • Prioritert support

Pris: Avhengig av innhaldspakke

Sjå våre innhaldspakkar

colab logo
Storylab logo
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo
files
books

Du kan også skaffe deg Learnlab-lisens gjennom våre partnarar. Sjå nettsidene til din føretrekte forhandlar for meir informasjon: