Utdannings-lisens

Learnlab tilbyr tre ulike nivå av lisensar for utdanning. Vi ønsker at vår lisensmodell skal vere enkel, forståeleg og transparent. Kontakt oss om du har nokre spørsmål.

Colab

Komplett lisens

Premium innhaldspakke

Colab

Du kan bruke Colab til å engasjere og involvere dei som skal lære. Colab er gratis og vil aldri bli ein del av ei betalingsmodell.

Ved å lage deg ein gratis brukar får du:

 • Lage uavgrensa antal med colabs
 • Uavgrensa antal steg i dine colabs
 • Uavgrensa antal deltakarar
 • Skylagring

Pris: Gratis!

colab logo

Komplett lisens

Komplett Learnlab-lisens inneheldt alle applikasjonane du treng for kreativ og engasjerande læring.

Du får det som er inkludert i Colab-lisens, og i tillegg får du: 

 • Idealab
 • Storylab
 • Medialab
 • Mylab
 • Uavgrenda skylagring for alt ditt innhald
 • Dele på tvers av dei ulike applikasjonane
 • Feide-pålogging
 • Databehandlaravtale

Pris: NOK 100,- per elev

colab logo
Storylab logo
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo

Premium innhaldspakke

Premium innhaldspakke inkluderer alt frå komplett lisens, i tillegg får du: 

 • Redigerbare læringsressursar tilpassa ønska alderstrinn
 • Læringsressursar basert på LK20
 • Prioritert support

Pris: Avhengig av innhaldspakke

Sjå våre innhaldspakker

colab logo
Storylab logo
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo
files
books

Du kan også skaffe deg Learnlab-lisens gjennom våre partnarar. Sjå nettsidene til din føretrekte forhandlar for meir informasjon: