Mylab

Det beste verktøyet for formativ vurdering og organisering av læring.

Mylab logo

Mylab er Learnlabs verktøy for formativ vurdering og administrasjon av læringsarbeid. I verktøyet kan én eller flere lærere organisere oppgaver og oppdrag til forhåndsdefinerte grupper eller klasser. Verktøyet åpner for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærere og elever, både på individuelt nivå og klassenivå.

Mylab har et intuitivt brukergrensesnitt som viser all kommunikasjon mellom lærer og elev, gir god oversikt over oppgaver og er enkelt å bruke.