Storylab

Samarbeid om historier og tekster på en morsom og enkel måte

For å styrke elevenes muligheter for å kombinere skrift med andre uttrykksformer, har vi utviklet en produksjonsmodul for multimodale tekster. StoryLab har tilgang til millioner av åpne ressurser som bilder, symboler og videoer. Ved bruk av modulen kan elevene arbeide med tekst, figurer, lyd, bilde og video og skape sine egne historier.