Storylab

Samarbeid om historier og tekster på en morsom og enkel måte

A black book with a white star on a blue background

Interaktiv historiefortelling på sitt beste. Fortell din unike historie med millioner av åpne ressurser.

For å styrke elevenes muligheter for å kombinere skrift med andre uttrykksformer, har vi utviklet et digitalt verktøy for produksjon av multimodale tekster. Storylab har tilgang til millioner av åpne ressurser som bilder, symboler og videoer. Ved bruk av Storylab kan elevene arbeide med tekst, figurer, lyd, bilde og video og skape sine egne historier.