Kurs og opplæring

Oversikt over webinarer våren 2024

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab med dine elever og for å skape engasjerende læringsopplevelser? Bli med på gratis webinar!

Vi gjennomfører gratis webinar i bruk av Learnlabs verktøy. Webinarene varer i 45 minutter, med mulighet for å få ekstra veiledning etter webinarene.

Alle webinarer avholdes i tidsrommet 14.30-15.30 

Her finner du oversikt over våre webinar, datoer og påmelding:

Erlend

Gjennom Learnlabs egen AI-modul kan lærere praktisere formativ vurdering i og utenfor klasserommet, på en trygg og effektiv måte. Vi viser deg hvordan!

Gå til påmelding

(Erlend)

Stig-Erik

Medialab gir deg mulighet til å vise kompetanse og ferdigheter gjennom kreativ produksjon av video og podkast. Vi viser deg hvordan du enkelt kan jobbe med lyd og film med elevene dine!

Gå til påmelding

(Stig-Erik)

Bilde av leder for kundeopplevelse i Learnlab

Hvordan kan vi koble på elever og motivere dem til å delta mer i sin egen læringsprosess? Vi viser deg eksempler på dette gjennom vår digitale plattform.

Gå til påmelding

(Tone Mari)

Storylab og Idealab gir mulighet for å uttrykke seg kreativt, gjennom tankekart og multimodale bøker. Vi viser noen eksempler på hvordan man kan legge til rette for utforskende og kreativ læring.

Gå til påmelding

(Tonje)

Stig-Erik Learnlabs pedagogiske visjon handler i stor grad om at elever skal få vist sin kompetanse gjennom produksjon og involvering. Vi viser hvordan våre verktøy kan legge til rette for mer motiverte og engasjerte elever!

Gå til påmelding

(Stig-Erik)

TonjeColab er vårt interaktive presentasjonsverktøy, og vi viser deg hvordan man kan legge til rette for kollektiv læring og høyt engasjement hos deltakere. Gjennom flere forskjellige interaktive steg i presentasjonen kan du skape et dialogisk rom som sikrer involvering.

Gå til påmelding

(Tonje)

ErlendGjennom Learnlabs egen AI-modul kan lærer praktisere formativ vurdering i og utenfor klasserommet, på en trygg og effektiv måte. Vi viser deg hvordan!

Gå til påmelding

(Erlend)

Stig-ErikMylab er vårt vurderings- og elevlogistikkverktøy, som binder hele økosystemet sammen. Med Mylab kan du lett administrere oppgaver, kommunisere med elever og kolleger, og vurdere arbeid med eller uten hjelp av vår AI-modul.  

Gå til påmelding

(Stig-Erik)

Hvordan få mer aktive og engasjerte elever i ditt klasserom? Vi demonstrerer hvordan Learnlabs verktøy kan bidra til å koble på elevene og fremme læring ! 

Gå til påmelding

(Tone Mari)

Erlend

Colab 4 er vårt populære presentasjonsverktøy i ny versjon! Bli med på en gjennomgang av alle de nye funksjonene og mulighetene Colab 4 gir deg, og hvordan AI kan være din assistent gjennom hvert steg i prosessen.

Gå til påmelding

(Erlend)

Ønsker du kurs og opplæring i våre digitale verktøy?

Med nye funksjoner og muligheter i vår digitale verktøykasse, ønsker flere også å booke oss for workshop og kurs til sin skole. Vi ønsker å inspirere til engasjerende undervisning, og veilede lærere og elever i bruk av Learnlab! Ta kontakt med vår leder for kundeopplevelse, Tone Mari Gurskevik, om du ønsker besøk av våre kompetente digitalpedagoger i høst. Vi skreddersyr tilpassede opplegg, og tilbyr også kurs og oppfølging digitalt.

Send henvendelse

Bærekraftig opplæring for å oppnå læring av høy kvalitet uavhengig av hvor folk befinner seg.

Kultur og tankesett er de mest utfordrende hindringene når man prøver å skape fremtidsrettet læring. Vi i Learnlab tilbyr en unik og helhetlig tilnærming til opplæring av lærere og støtte til skoleeiere og skoleledere. Ved hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og med riktig fokus på dybdelæring, elevaktivitet og elevenes læringsprosesser skaper vi et solid grunnlag for videre utvikling.

Elever blir utfordret til å konkretisere sin tenkning og anvende denne i kjente og ukjente situasjoner, i motsetning til å pugge og gjenta informasjon. Elever læres opp til å arbeide selvstendig og sammen med andre. Learnlabs produkter g innhold er designet for å fremme kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforskning, dybdelæring og forståelse.

colab logo

Introduksjon til bruk av våre høykvalitets-laber

Denne lærertreningen gir en praktisk introduksjon til bruk av vår samling på flere tusen laber som er klare til bruk. Disse fleksible og interaktive labene er designet for kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforskning, refleksjon, dybdelæring og forståelse.

Få tilbud
Learnlab logo

Lær hvordan du bruker våre digitale verktøy for å fremme dybdelæring

Introduksjon til bruk av våre engasjerende digitale verktøy for innholdsproduksjon og kompetanseutvikling. Dette kurset gir lærere og elever en praktisk innføring i hvordan man utformer eget innhold og legger til rette for prosesser som fremmer dybdelæring. Dette gjøres ved bruk av de digitale verktøyene som er tilgjengelige i Learnlabs økosystem. Våre kurs kombinerer den tekniske gjennomgangen med et pedagogisk tankesett som kan fremme de digitale verktøyenes potensial.

Få tilbud

Lederskapsstøtte og andre prosesser

Boy with a cup next to ear

Fasilitatorkurs

I et samfunn i rask endring kreves nyskapende tilnærminger til undervisning og læring. I Learnlab fokuserer vi på viktigheten av å fremme elevaktivitet for dybdelæring, arbeid med ferdigheter og tverrfaglig kompetanse. Dette kurset gir ledere og lærere ferdigheter som er nødvendige for å bevege seg bort fra det tradisjonelle klasserom til progressiv pedagogikk som passer det 21. århundre. Fokus i kurset er på effektiv formidling, oppgavedesign, differensiering, evne til å motivere, samt formativ vurderingspraksis.

Få tilbud

Digitale verktøy for lærere og elever

I tillegg til våre egne digitale verktøy, tilbyr Learnlab kurs i teknisk og didaktisk bruk av kommunens valgte digitalpedagogiske økosystem. Våre dyktige og sertifiserte pedagoger tilbyr opplæring i iPad og tapper, tilhørende apper, Windows PCer med Microsoft 365 og Teams for bruk i undervisningen, Chromebooks og Google Suite for undervisning. Vi tilbyr også kurs og opplæring i koding, skaperverksted og spillbasert læring.

Få tilbud
People climbing a ladder

Skreddersydde kurs og prosesser

I tillegg til opplæring i fasilitering og verktøyspesifikke kurs, tilbyr vi et bredt utvalg av prosesser basert på de spesifikke behovene til organisasjonen. Noen eksempler på skreddersydde leveranser:

Effektive møter, planlegging og nettverk
Ledermøter og nettverk
Personalmøter og nettverk
Foreldremøter
Planleggingsdager
Seminarer
Strategisk planlegging for utvikling av prosjekter, eks. digitalisering
Digital vurdering og GDPR
Helhetlig endringer av digitale løsninger

Få tilbud

Lær hvordan du kan bruke Colab til å aktivisere og engasjere deltakere i i fysiske og virtuelle samlinger

Vi støtter deg i arbeidet med å digitalisere ditt innhold og kan bidra til å strukturere rammene rundt utviklingen av digitalt innhold for å nå målgruppe og hensikt. Learnlab kan støtte deg i arbeidet med å skape fantastiske interaktive presentasjoner som virkelig engasjerer dine deltakere fra første minutt.

Få tilbud

Opptak av tidligere kurs i Learnlab!

Kurs og opplæring

Bærekraftig opplæring for å oppnå høy kvalitet, uavhengig av hvor man fysisk befinner seg

Kultur og tankesett er blant de mest utfordrende hindrene når man skal skape fremtidsrettet læring. Vi i LearnLab kan tilby en unik helhetlig tilnærming til opplæring av lærere og støtte til skoleeiere og skoleledere. Ved hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og med riktig fokus på dybdelæring, elevaktivitet og elevenes læringsprosesser skaper vi et solid grunnlag for videre utvikling.

Elever blir utfordret til å konkretisere sin tenkning og anvende denne i kjente og ukjente situasjoner, i motsetning til å pugge og gjenta informasjon. Elever læres opp til å arbeide selvstendig og sammen med andre. LearnLabs produkter og innhold er designet for å fremme kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforskning, refleksjon, dybdelæring og forståelse.

Utvalgte tilbud

Kurs og opplæring

Introduksjon til bruk av våre høykvalitets-lab'er

Denne lærertreningen gir en praktisk introduksjon til bruk av vår samling av over 1000 lab'er som er klare til bruk. Disse fleksible og interaktive lab'ene er designet for kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforsking, refleksjon, dybdelæring og forståelse.

FÅ TILBUD

Lær hvordan du kan bruke våre digitale verktøy for å fremme dybdelæring

Introduksjon til bruk av våre engasjerende digitale verktøy for innholdsproduksjon og kompetanseutvikling. Dette kurset gir lærere og elever en praktisk innføring i hvordan man utformer eget innhold og legger til rette for prosesser som fremmer dybdelæring. Dette gjøres ved bruk av de digitale verktøyene som er tilgjengelige i LearnLabs økosystem. Våre kurs kombinerer den tekniske gjennomgangen med et pedagogisk tankesett som kan fremme de digitale verktøyenes potensial.

FÅ TILBUD

Digitale verktøy for lærere og elever

I tillegg til våre egne digitale verktøykasser, tilbyr LearnLab kurs i teknisk og didaktisk bruk av kommunens valgte digitalpedagogiske økosystem. Våre dyktige sertifiserte pedagoger tilbyr opplæring i iPad og tilhørende apper, Windows PC'er med Microsoft 365 og Teams for bruk i undervisning, Chromebooks og Google Suite for undervisning. Vi tilbyr også kurs og opplæring i koding, skaperverksted og spillbasert læring.

FÅ TILBUD

Lederskapsstøtte og andre prosesser

Fasilitatorkurs

I et samfunn i rask endring kreves nyskapende tilnærminger til undervisning og læring. I LearnLab fokuserer vi på viktigheten av å fremme elevaktivitet for dybdelæring, arbeid med ferdigheter og tverrfaglig kompetanse. Dette kurset tilbyr ledere og lærere ferdigheter som er nødvendige for å bevege seg bort fra tradisjonelle klasserom til progressiv pedagogikk som passer det 21. århundre. Fokus i kurset er på effektiv formidling, oppgavedesign, differensiering, evne til å motivere, samt formativ vurderingspraksis.

FÅ TILBUD

Skreddersydde kurs og prosesser

I tillegg til opplæring i fasilitering og verktøyspesifikke kurs, tilbyr vi et bredt utvalg av prosesser basert på de spesifikke behovene til organisasjonen. Noen eksempler på skreddersydde leveranser:

FÅ TILBUD

Effektive og engasjerende møter

Vi tilbyr nå et nyskapende interaktivt konsept for å støtte organisasjoners evne til å få det meste ut av både fysiske og virtuelle møter. Vårt digitale verktøy CoLab består av en unik samling av funksjoner som er designet for å engasjere, jobbe sammen med, og involvere møtedeltakere interaktivt. Samtidig gir verktøyet organisasjonen en unik innsikt i hva som kommer ut av alle de ulike møtene og utviklingsprosessene som gjennomføres. Hvert CoLab-kurs kan benyttes til å skape interaktive oppgaver, til å passe en rekke kontekster som konferanser, kursserier, møter og andre aktiviteter. Ved å benytte CoLab kan deltakere i seansen som gjennomføres få mulighet til å visualisere, samarbeide, kommunisere og gå i dybden, og utforske begreper og temaer på en engasjerende måte.

FÅ TILBUD

Lær hvordan du kan bruke CoLab til å aktivisere og engasjere deltakere i fysiske og virtuelle samlinger

Vi støtter deg i arbeidet med å digitalisere ditt innhold og vi kan bidra til å strukturere rammene rundt utviklingen av digitalt innhold for å nå målgruppe og hensikt. LearnLab kan støtte deg i arbeidet med å skape fantastiske interaktive presentasjoner som virkelig engasjerer dine deltakere fra første minutt.

FÅ TILBUD

high quality labs icon

Introduction to using our high quality labs

This teacher training gives a hands-on introduction to using our collection of over 1000 Labs, ready to use. These flexible and interactive Labs are designed for collective reflection, activating participants, exploration, reflection, deep learning and understanding.

deep learning icon

Learn how to use our digital tools for deep learning

Introduction to using our engaging and transformative digital tools for content creation and competency. This training gives teachers and/or students hands-on experience with both building their own content and creating processes for deep learning with the digital tools available in the LearnLab ecosystem. Our training combines the technical run-through with the pedagogical mindset needed to unleash the potential of the digital tools.

digital tolls for teachers and students icon

Digital tools for teachers and students

In addition to our own digital toolbox, LearnLab offers training in technical and didactic use of iPad and supported apps, Windows PCs and Microsoft 365 for education, including Teams, Chromebooks in education and Google Suite for education and coding.

Lederskapsstøtte og andre prosesser

facilitator training icon

Facilitator training

An everchanging world requires everchanging teaching and learning. At LearnLab we focus on the importance of teaching learner agency to create deeper learning, competence and interdisciplinary skills for the 21st century. This training offers leaders and educators the skills needed to step out of the industrial information-oriented teachings of traditional classrooms, and into progressive education for the 21st century.

Bespoke professional development icon

Bespoke professional development

In addition to tool-specific training and facilitator training, we offer a wide variety of processes based on the specific needs of the organisation within, but not limited to:

  • Effective meetings, planning and networks
  • Leadership meetings and networks
  • Staff meetings and networks
  • Parents meetings
  • Preparation days
  • Seminars
  • Strategic planning for development projects, ex. digitalization
  • Digital judgement and GDPR
  • Complete digital transformation
Effective and engaging meetings icon

Effective and engaging meetings

We offer an interactive concept to carry out different physical and virtual meetings between people. CoLab consists of a unique collection of learning tools designed to be engaging, fun, collaborative and interactive, while also giving organizations unique insight into achievements of their internal training. Each CoLab session can be created using various interactive tasks, to fit specific concepts like conferences, course series, meetings and events. Participants visualize, cooperate, communicate, go deeper, and explore themes and concepts, in an engaging way during every CoLab session.

Effective and engaging meetings icon

Learn how to use CoLab to activate and engage participants in both physical and virtual events

We support you in digitalizing your content and we can help you accomplish strategies regarding developing digital content. With CoLab, we assist you in creating interactive presentations and engage the group throughout the event.

Kurs og opplæring

Oversikt over webinarer våren 2024

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab med dine elever og for å skape engasjerende læringsopplevelser? Bli med på gratis webinar!

Vi gjennomfører gratis webinar i bruk av Learnlabs verktøy. Webinarene varer i 45 minutter, med mulighet for å få ekstra veiledning etter webinarene.

Alle webinarer avholdes i tidsrommet 14.30-15.30 

Her finner du oversikt over våre webinar, datoer og påmelding:

Sjekk ut kalenderen vår for kommende arrangementer

Mylab er vårt vurderings- og elevlogistikkverktøy, som binder hele økosystemet sammen. Med Mylab kan du lett administrere oppgaver, kommunisere med elever og kolleger, og vurdere arbeid med eller uten hjelp av vår AI-modul.  

Gå til påmelding

(Stig-Erik)

Hvordan få mer aktive og engasjerte elever i ditt klasserom? Vi demonstrerer hvordan Learnlabs verktøy kan bidra til å koble på elevene og fremme læring ! 

(Tone Mari)

Gå til påmelding

Colab 4 er vårt populære presentasjonsverktøy i ny versjon! Bli med på en gjennomgang av alle de nye funksjonene og mulighetene Colab 4 gir deg, og hvordan AI kan være din assistent gjennom hvert steg i prosessen.

(Erlend)

Gå til påmelding

Ønsker du kurs og opplæring i våre digitale verktøy?

Med nye funksjoner og muligheter i vår digitale verktøykasse, ønsker flere også å booke oss for workshop og kurs til sin skole. Vi ønsker å inspirere til engasjerende undervisning, og veilede lærere og elever i bruk av Learnlab! Ta kontakt med vår leder for kundeopplevelse, Tone Mari Gurskevik, om du ønsker besøk av våre kompetente digitalpedagoger i høst. Vi skreddersyr tilpassede opplegg, og tilbyr også kurs og oppfølging digitalt.