Bli med på gratis kurs i Learnlab!

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab med dine elever og for å skape engasjerende læringsopplevelser? Bli med på gratis kurs! 

Vi gjennomfører gratis nettkurs i bruk av Learnlabs verktøy. Kursene varer i en time, med mulighet for å få ekstra veiledning etter kursene. 

Her finner du oversikt over våre kurs, datoer og påmelding: 

Hvordan engasjere elevene i dialogisk helklasseundervisning?

I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke Learnlab i undervisningen for å engasjere elevene og senke terskelen for deltagelse i alle elevgrupper. Ved bruk av Learnlab kan du få frem elevstemmen – også hos elever som kan ha utfordringer med å bidra. 

Du får en innføring i hvordan du kan bruke blant annet ordsky og åpne oppgaver som grunnlag for kollektiv utforskning av faglige begreper.

Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

Påmelding:

Engasjerende elevproduksjon med Learnlab

I dette kurset vil du lære ulike metoder og verktøy i Learnlab som gjør det enkelt for elevene å vise sin kompetanse gjennom å lage video, tankekart, podkast, sammensatte tekster, med mer.

Her vil du lære hvordan du kan jobbe med elevaktive produksjonsverktøy som kan inngå i vurdering.

Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

Påmelding:

Formativ vurdering ved bruk av Learnlab

Lær hvordan du kan involvere elevene i vurderingen av eget arbeid på en måte som bidrar til lærelyst. Learnlab jobber aktivt for at det skal brukes mindre prøver som tester hukommelse og flere oppgaver der elevene oppfordres til å jobbe sammen, være kreative og aktive.

Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

Påmelding:

Gratis inspirasjonskveld i Learnlabs lokaler:

Hvordan engasjere flere elever i undervisningen?

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab med dine elever for å skape engasjerende læringsopplevelser? 

Bli med på gratis workshop i våre lokaler i Kristian IVs gate 13 i Oslo!
 
Her vil du lære hvordan du kan bruke Learnlab for å engasjere flere elever og senke terskelen for deltagelse i undervisningen. Ved bruk av Learnlab kan du få frem elevstemmen og øke elevaktiviteten 
– også hos elever som kan ha utfordringer med å bidra.
 
Du får en innføring i hvordan du kan bruke blant annet ordsky og åpne oppgaver som grunnlag for kollektiv utforskning av faglige begreper. Vi gir også en introduksjon av de tre elevproduksjonsverktøyene hvor elevene kan lage multimodale bøker, tankekart, video og podkast.
 
Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk av Learnlab, og en workshop hvor du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg tilpasset din elevgruppe.

Påmelding:

Gratis inspirasjonskveld i Learnlabs lokaler:

Hvordan kan vi dra nytte av kunstig intelligens i undervisningen?

Bli med på en sosial inspirasjonskveld i våre lokaler i Kristian IVs gate 13 i Oslo!

Dagen vil ledes av Learnlabs produktsjef, Erlend Kobro, som vil dele sine erfaringer rundt kunstig intelligens og fremtidens læring.

Som et resultat av teknologiske fremskritt i galopperende fart, presenterer kunstig intelligens (AI) nye utfordringer for skolen.  Denne kvelden vil du få et innblikk i mulighetene som AI gir deg som lærer, og hvordan dette kan benyttes i undervisningen. Programmet vil starte med en introduksjon til spennende AI-tjenester, praktiske eksempler og en workshop med øvelser der du vil få veiledning i bruk av ulike AI-verktøy som kan være relevante å bruke i skolehverdagen. Vi ser på Learnlabs egne verktøy, hvordan vi i dag bruker kunstig intelligens og diskuterer hva fremtidens Learnlab vil kunne tilby.  

Påmelding:

Se opptak av våre kurs

Her finner du opptak av tidligere kurs. 

På kurset lærer du å lage og presentere egne Colabs med digitale interaksjoner. Kurset inneholder en guidet tur i biblioteket. Du lærer å søke i biblioteket etter relevante undervisningsopplegg og andre digitale ressurser, kopiere disse til egen bruker, og redigere dem slik at de er tilpasset lokale forhold.

Link til andre opptak:

Opptak fra 31.08.2022

Opptak fra 16.08.2022

Opptak fra 17.01.2022

 

 

I kurset lærer du å bruke Storylab og Idealab med elevene dine. Du vil lære om hvordan du kan benytte multimodale historier og tankekart i undervisningen, samt hvordan du kan finne Storylabs og Idealabs i biblioteket.

Link til andre opptak:

Opptak fra 17.08.2022

Opptak fra 18.01.2022

Her lærer du å benytte Mylab til å gi elevene oppgaver, følge dem opp, samt gjennomføre formativ vurdering. På kurset lærer du også om hvordan elevenes egenvurdering kan gjennomføres i Mylab. Det er en fordel om deltagerne på dette kurset har deltatt på de andre to kursene, eller kjenner Colab, Storylab og Idealab fra før.

Link til andre opptak: 

Opptak fra 05.09.2022

Opptak fra 20.01.2022