Storylab

Samarbeid om å lage historier og tekstar på ein morosam og enkel måte

Storylab logo

For å styrke elevanes mogelegheiter for å kombinere skrift med andre uttrykksformar, har vi utvikla ein produksjonsmodul for multimodale tekstar. Storylab har tilgang til millionar av opne ressursar som bilete, symbol og videoar. Ved bruk av modulen kan elevane arbeide med tekst, figurar, lyd, bilete og video og skape sine eigne historier.