Hvorfor vi kan tilby gratis digitale ressurser

Share This Post

LearnLab tilbyr gratis, digitale læringsressurser hvor du kan skape og dele interaktive læringsøkter. Du har kanskje lurt på hvorfor vi har utviklet en teknologi for så å gi den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å skape fremtidsrettet utdanningsteknologi.

LearnLab ble til basert på en visjon om å spille en nøkkelrolle i å endre utdanningssystemer over hele verden. Vi vil fremme inkludering, livsmestring, demokrati og menneskerettigheter for alle elever. Det innebærer å gi alle elever lik tilgang til relevant innhold basert på elevenes situasjon og kultur. Innhold som gjør de rustet til å løse nåtidens og fremtidens utfordringer. Første steg i realiseringen av vår visjon har vært å utvikle en plattform for å skape og dele innhold som legger opp til aktiv læring slik at elevene kan oppdage begreper.

Vi i LearnLab er derfor veldig glade for at vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å utvikle LearnLab. Denne støtten har gjort det mulig for oss å tilby ny, innovativ og gratis teknologi til alle som ønsker å bruke LearnLab for å skape gode lærings-opplevelser. Den teknologien vi tilbyr gratis i dag, vil forbli gratis også i fremtiden.

I tillegg til en gratis plattform tilbyr også LearnLab en lisens i Norge som gir deg tilgang til tverrfaglige undervisningsopplegg i naturfag og samfunnsfag, rettet mot fagfornyelsen. Lisensen innebærer også integrasjon mot FEIDE, slik at lærere og elever kan bruke FEIDE-pålogging til å få vurderingsdata på gruppe- og individnivå fra LearnLab-øktene.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv