Prøv det nyeste LearnLab steget

Share This Post

Med det nye match steget kan elevene oppdage relasjonene mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. “Match” er et spillbasert steg hvor elevene kan samarbeide eller jobbe individuelt med å finne relasjonene mellom ord eller bilder, og gjennom dette utvikle forståelse og oppdage nye begreper.

Match er det nyeste steget av de nå 11 steg-typene i LearnLab. Det gir deg muligheten til å legge inn bilder eller tekst som representerer begreper eller temaer som henger sammen. Du kan velge mellom å matche grupper av 2 eller 3 begreper om gangen. Deltakerne får så muligheten til å oppdage disse sammenhengene på sine smarttelefoner, nettbrett eller PCer. Når alle i gruppen har oppdaget en match dukker matchene opp på presentasjonsskjermen.

Match steget har mange potensielle bruksområder. Muligheten til å bruke bilder gjør at steget passer godt både for yngre og eldre elever. Match steget kan benyttes i alle fag, og gir god visuell støtte til læringsprosessen, samtidig som alle deltagerne blir engasjert samtidig.

Lær mer om hvordan man bruker match steget her:

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv