Prova det senaste steget i Learnlab

Dela detta inlägg

Med matchningssteget kan eleverna upptäcka relationer mellan begrepp på ett roligt och engagerande sätt. Match är ett spelbaserat steg där eleverna kan samarbeta eller arbeta individuellt med att hitta relationer mellan ord eller bilder, och genom detta utveckla förståelse och upptäcka nya begrepp.

Match är den nyaste av de nu 11 stegtyperna i LearnLab. Den ger möjlighet att mata in bilder, text eller figurer som representerar eller demonstrerar begrepp och teman i förhållande till varandra. Du kan välja mellan att matcha grupper om 2 eller 3 begrepp åt gången. Deltagarna får sedan möjlighet att upptäcka dessa kopplingar och relationer på sina telefoner, surfplattor eller datorer. När alla i gruppen har hittat en matchning visas den på presentatörens skärm, en i taget.

Tändstickssteget har många potentiella användningsområden. Möjligheten att använda bilder gör att steget lämpar sig väl för både yngre och äldre elever. Tändstickssteget kan anpassas till alla ämnen och ger ett bra visuellt stöd för inlärningsprocessen samtidigt som det aktiverar eleverna.

Läs mer om hur du använder matchningssteget här:

Mer att utforska
Try the newest Learnlab step

Prova det senaste steget i Learnlab

Med matchningssteget kan eleverna upptäcka relationer mellan begrepp på ett roligt och engagerande sätt. Match är ett spelbaserat steg där eleverna kan samarbeta