Fellesfag VGO

Her finner du eksempler på undervisningsopplegg tilpasset LK20. Det legges vekt på åpne spørsmål som fremmer den utforskende elevrollen. Oppleggene er først og fremst knyttet til samfunnskunnskap, naturfag og norsk, men kan også benyttes tverrfaglig.

Velg det faget eller temaet du ønsker å finne digitale ressurser til: