LearnLabs digitale læringsinnhold

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

LearnLab består av fire brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging i et sømløst, digitalt økosystem. Vi har over 1800 undervisningsopplegg og interaktive bøker for hele skoleløpet. Alle våre læringsressurser er skreddersydd til LK20 og rammeplanene, med fokus på begrepslæring og dybdelæring.

Digitale læremiddelpakker skreddersydd til LK20

LearnLabs lisensavtale gir tilgang til hele LearnLabs digitale økosystem med Feide-pålogging og læremiddelpakken du har bruk for.

Våre digitale læringsressurser har kvalitetssikret innhold som er klart til bruk. Her får du fleksibelt, interaktivt innhold for kollektive refleksjoner, som aktiverer elevene gjennom utforskende elevproduksjon og dermed fremmer dybdelæring.

Selv om alle læringsressursene er klare til bruk, kan du selv redigere og tilpasse dem til lokale forhold.

Med LearnLab lisens får du:

Les mer om LearnLabs digitale læremiddelpakker her:

illustrating students working together on a laptop

Individuell og kollektiv dybdelæring

Alle LearnLabs verktøy er skapt for elevproduksjon. De interaktive læringsøktene inneholder varierte oppgaver for kollektiv læring. De multimodale bøkene har maler og fagtekster som elevene jobber videre med, samt tankekart som støtter begrepslæringen.

Utviklet av lærere - for lærere

Innholdet i LearnLabs digitale bibliotek er utviklet av dyktige lærere. Alle ressursene er redigerbare og kan tilpasses dine elever. Du kan lage ressurser selv, eller bruke undervisningsopplegg du har laget tidligere, på nye, spennende måter.

Students working together
Image of digital photo gallery

Visuell begrepsbank med millioner av ressurser

I LearnLab finner du millioner av søkbare bilder, videoer og symboler hvor opphavsrettighet er avklart. Alle ressursene er sortert i en begrepsbank knyttet til overordnede og underordnede begreper i LK20.

Ivaretagelse av personvern

I LearnLab blir elevenes og lærernes personvern ivaretatt. LearnLab er et norsk selskap som følger norske og europeiske myndigheters strenge personvernforordninger. Vi garanterer at elev- og brukerdata som genereres i LearnLab ikke blir misbrukt eller solgt videre.

En kort introduksjon til LearnLabs økosystem

Bli med i vårt Deep Learning Society

Vil din kommune være med i et samarbeid med LearnLab, der vi arbeider sammen med å utvikle pedagogikk, teknologi og skoleledelse? LearnLab har i flere år ledet innovasjonsnettverket Deep Learning Society (DLS), der en rekke kommuner deltar.
Hovedmålet med DLS er å utforske og utvikle aktuelle og fremtidsrettede pedagogiske undervisningspraksiser, nye lederkompetanser og eierstrategier, samt konkrete måter å modellere dybdelæring og livsmestring på.

Samarbeid for å gi verden innovativ læring

Vi samarbeider med flere foreninger, regjeringer, skoler og andre organisasjoner for å muliggjøre gratis, interaktiv og morsom læring. Kontakt oss for å bli en partner i denne bevegelsen! Hvis du har viktig og relevant innhold som kan bidra til å skape verdensborgere som er bedre rustet til å løse morgendagens utfordringer er vi veldig interessert i å samarbeide om å lage interaktivt innhold og en engasjerende læringsopplevelse.