Salg, service og reiseliv (Vg1)

En læremiddelpakke med varierte læringsressurser for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv (vg1). Alle undervisningsopplegg tar i bruk fremtidsrettet teknologi for å skape interaksjoner på motiverende måter. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dybdelæring gjennom elevenes kollektive deltagelse og samarbeid, samtidig som elevene arbeider med de sentrale begrepene i læreplanen. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene forretningsdrift, kultur og samhandling, samt markedsføring og innovasjon. Ressursene passer fint til samarbeid rundt sentrale begreper i løpet av en periode, men kan også benyttes i en enkel undervisningsøkt. Det følger med et forslag til årsplan. Alle ressurser finnes på bokmål og nynorsk.

Dette er inkludert i innholdspakken:

Læremiddelpakkene kan bestilles av enkeltskoler eller fylkeskommune. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Vil du ha et uforpliktende tilbud?

Se eksempel på ressurser:

MEDARBEIDERSKAP, LEDERSKAP OG BEDRIFTSKULTUR

Denne ressursen tar utgangspunkt i læreplanmålet fra programfaget -forretningsdrift; beskrive ansvarsfordeling og kva dei ulike rollene i ei verksemd inneber, og utarbeide og presentere eit organisasjonskart, men tar for seg hvordan medarbeiderskap, lederskap og bedriftskultur er viktig for å få en virksomhet til å fungere.

Labens oppbygning: -arbeid og medarbeiderskap -hva betyr det å være en medarbeider -viktige elementer for en medarbeider -hva er ledelse, hva kjennetegner en leder -bedriftskultur Gjennom denne LABEN skal elevene utvikle sin forståelse for begreper og hvordan organisasjoner drives. De skal mene noe om medarbeiderskap og viktige elementer i å kunne fungere godt i en jobb. Det er nærmere forklaring under veis i mange av stegene..

Kort introduksjon til Learnlabs digitale verktøykasse

LearnLab består av flere brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging i et sømløst, digitalt økosystem.

Mer informasjon om læremiddelet:

People climbing a ladder

Kollektiv læring og aktive elever

Vi lærer best i fellesskap, og derfor er kollektiv læring sentralt i LearnLab. Læringsressursene er designet for å styrke samarbeid og problemløsning. Gjennom å arbeide sammen utvikler også elevene sine sosiale ferdigheter og øker sin samarbeidsevne, i tillegg til at de utvikler faglig innsikt. Elevene reflekterer, samarbeider, kommuniserer og visualiserer gjennom å utforske temaer og begreper på kollektive og engasjerende måter i hver læringsøkt.

LearnLab salg, service og reiseliv er produsert av lærere med lang og bred erfaring fra både skolen, arbeids- og næringslivet. For å sikre god relevans er det også engasjert personer som arbeider med innovasjon, organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling i prosessen.

Det lages labs, oppgaver, lærerveiledninger og faktaark tilpasset læreplanmålene, og elevene vil ha tilgang til ulike verktøy for å produsere eget innhold. Labs er interaktive labs som brukes i introduksjonen av nytt lærestoff. Gjennom interaktive steg kan elevene vise sin før-kunnskap, reflektere og delta i kollektive prosesser sammen med hele gruppa. Lærer styrer prosessene og fremdriften og kan enkelt legge til egne steg for å tilpasse undervisningen til lokale forhold. Til hver lab følger en lærerveiledning som gir innspill til hvordan fagstoffet kan gripes an.

Girl talking into a phone cap

Organisert etter kompetansemålene

LearnLab salg, service og reiseliv vil være organisert etter kompetansemålene i de enkelte programfagene:

– Forretningsdrift
– Markedsføring og innovasjon
– Kultur og samhandling

I tillegg vil det bli gitt råd og tips til hvordan undervisningen kan organiseres etter de nye kjerneelementene:

Drift, utvikling og lønnsomhet
Service- og vertskapsrollen
Trygghet og beredskap

På denne måten vil det være enkelt å finne frem, uansett hvordan man velger å organisere undervisningen. Forslag til årsplan er vedlagt.

Oppbygning av serier i Learnlab Salg, service og reiseliv

Her ser du en kort introduksjon av ressursene Learnlab har for Salg, service og reiseliv vg1

Steg i en lab: slik ser det ut for lærer

Her ser du en kort introduksjon av hvordan ressursene ser ut for lærer.

Steg i en lab: slik ser det ut for elev

Her ser du en kort introduksjon av hvordan ressursene ser ut for eleven.

Aktive elever som samhandler digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressurser legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap, i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen, hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal ta vare på den kloden vi bor på. Vi tenker at elever lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å la elevene som gruppe arbeide sammen for finne fram til felles løsninger. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen. I tillegg til digitale, kollektive oppgaver, finnes det en rekke forslag til oppgaver og praktiske aktiviteter som ikke krever at elevene er logget på en digital enhet.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Elevenes egne forslag inkluderes, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon​

Når du kjøper læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Det betyr at alt elevene produserer, er trygt lagret bak Feide-muren. Læremiddelet følger standarder for GDPR.

Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side