Digitale ressurser for kommunal ledelse

Learnlab tilbyr en ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg til bruk i nettverk på tvers av skoler, og på samlinger for ledere på tvers av skoler og barnehager i kommunen. Ressursene legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse, samarbeid og fokus på sentrale begreper.

Dette er inkludert i innholdspakken:

Innholdspakkene kan bestilles av enkeltskoler eller kommuner. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Vil du ha et uforpliktende tilbud?

Se eksempel på ressurs:

Tillit

Denne ressursen kan benyttes i det tillitsskapende arbeidet i eller på tvers av virksomheter. Opplegget passer i en oppstartsfase og formålet er å etablere en felles begrepsforståelse knyttet til hva tillit faktisk er og hva det rommer.

Kort introduksjon til Learnlabs digitale verktøykasse

LearnLab består av flere brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging i et sømløst, digitalt økosystem.

Mer informasjon om innholdspakken:

Gutt som ser gjennom kikkert

Fokus på sentrale temaer

Ressursene er konstruert slik at medarbeiderne selv bidrar til å oppdage de viktigste utfordringene for den enkelte virksomhet. Et sentralt tema for barnehagene er ny rammeplan, mens for skolene er det Fagfornyelsen.

Ressursene er svært fleksible og presenteres som labs, der lederen selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende.

Alle ressurser er enkelt tilgjengelig via Learnlab-biblioteket for de som har kjøpt lisens.

People climbing a ladder

Aktive medarbeidere og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Lederne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Da kan man bygge videre på ledernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med virksomhetslederne.

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Lederne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Da kan man bygge videre på ledernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med virksomhetslederne.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon​

Når du kjøper denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for kommunen.

Ressursene er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderingen inneholder informasjon om medarbeidernes aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidernes produksjon. Dette gir deg som leder muligheten til å samle formative vurderingsspor, som sier noe om i hvilken grad et lærende møte fungerte etter hensikten.

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side