Digitale ressurser for skoleledere

Learnlab tilbyr en ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for medarbeiderne, samarbeid og fokus på sentrale begreper.

Dette er inkludert i innholdspakken:

Læremiddelpakkene kan bestilles av enkeltskoler eller kommuner. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Vil du ha et uforpliktende tilbud?

Se eksempel på ressurs:

Fagfornyelsen – Introduksjon til arbeid med læreplaner for fag

Denne laben inneholder retningslinjene og føringene fra Utdanningsdirektoratet angående utkast til nye læreplaner for fag i forbindelse med Fagfornyelsen. Laben kan benyttes i personalet for å skape bevissthet rundt Fagfornyelsen, reflektere rundt sentrale begreper og tolke de nye læreplanutkastene. Laben er forholdsvis detaljert. Dersom noe av innholdet allerede er kjent, kan du skjule disse stegene i det arbeidet dere gjør lokalt

Kort introduksjon til Learnlabs digitale verktøykasse

LearnLab består av flere brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging i et sømløst, digitalt økosystem.

Mer informasjon om innholdspakken:

Boy holding a cup next to ear

Fokus på sentrale temaer

Fagfornyelsen innebærer en omstilling i måten vi tenker om pedagogikk, samarbeid og undervisning.

Ressursene er konstruert slik at medarbeiderne selv bidrar til å oppdage de viktigste utfordringene for den enkelte skole. Ressursene er svært fleksible og presenteres som labs, der lederen selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende.

Alle ressurser er enkelt tilgjengelig i vårt bibliotek for de som har kjøpt lisens.

Jente som snakker inn i en kopp

Aktive medarbeidere og fokus på samhandling

Teknologien i Learnlabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Medarbeiderne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Lederen kan bygge videre på medarbeidernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med medarbeiderne.

Ved å bruke metodikken som finnes i Learnlab, modelleres dybdelæring også på ledernivå. En slik metodikk bidrar til profesjonsutvikling på måter som også kan brukes for å fremme dybdelæring hos elevene.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon​

Når du kjøper denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for medarbeiderne. Ressursene er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderingen inneholder informasjon om medarbeidernes aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidernes produksjon. Dette gir deg som leder muligheten til å samle formative vurderingsspor, som sier noe om i hvilken grad et lærende møte fungerte etter hensikten.

Ved å benytte denne muligheten, kan lederen modellere en fremtidsrettet måte å vurdere på. Denne vurderingsmåten finnes også i læremiddelpakkene som er utarbeidet for lærere og eleve

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side