LearnLabs digitale ressourcer for skoleledere

learnlab-devices

LearnLab tilbyder nu en ressourcepakke til brug ved lærende møder. Her får du fleksible og interaktive oplæg, som lægger op til dybere læring gennem kollektiv deltagelse for medarbejderne, samarbejde og fokus på centrale begreber.

LEARNLABS DIGITALE RESSOURCER

Skoleledere

Kan købes af kommune eller skole. Pris er afhængig af størrelsen på kommune/skole

LEARNLAB GIVER DIG

Fokus på centrale temaer

Ressourcerne er konstrueret på men sådan måde, at medarbejderne selv bidrager til at opdage de vigtigste udfordringer for den enkelte skole. Ressourcerne er meget fleksible og presenteres som labs, hvor man selv kan justere, ændre og tilføje, hvis det ønskes. Opgaverne er hovedsageligt åbne og problemløsende.

Alle ressourcer er let tilgængelige via venstremenuen på søgesiden, hvis man købt licens.

Aktive medarbejdere og fokus på fælles handlinger

Teknologien i LearnLabs læringsværktøj og de ressourcer, vi har udviklet, lægger stor vægt på kollektiv og aktiv læring. Indholdet præsenteres som interaktive opgaver på måder som øger engagementet. Medarbejderne kobler sig på forløbet med mobioltelefon, Ipad eller og computer og får flere muligheder for at give udtryk for reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Mødelederen kan bygge videre på medarbejdernes egne input og forslag og føre læringen videre i ønsket retning sammen med medarbejderne.

Ved at anvend metodikken som findes i LearnLab, modelleres dyb læring også på lederniveau. En sådan metodik bidrager til professionsudvikling på måder som også kan bruges til at fremme dyb læring hos eleverne

Unilogin og vurderingsgrundlag

Hvis du køber denne ressource får du også adgang til Unilogin for medarbejderne. Ressourcerne er bygget op på en sådan måde, at du kan samle vurderingsgrundlag på gruppeniveau. Vurderingen indeholder information om medarbejdernes aktivitet i forløbet, samt kvaliteten på medarbejdernes produktion. Dette giver dig som leder mulighed for samle formative vurderingsspor, som siger noget om i hvilken grad et lærende møde fungerede efter hensigten.

Ved at benytte denne mulighed, kan lederen modellere en fremtidsrettet måde at vurdere på. Denne vurderingsmåde findes også i læremiddelpakkerne som er udarbejdet for lærere og elever.