LearnLabs digitale ressurser for skoleledere

learnlab-devices

LearnLab tilbyr nå en ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for medarbeiderne, samarbeid og fokus på sentrale begreper.

LEARNLABS DIGITALE RESSURSER

Skoleledere

Kan kjøpes av kommune eller skole. Pris er avhengig av størrelsen på kommune/skole

LEARNLAB GIR DEG

Fokus på sentrale temaer

Fagfornyelsen innebærer en omstilling i måten vi tenker om pedagogikk, samarbeid og undervisning.

Ressursene er konstruert slik at medarbeiderne selv bidrar til å oppdage de viktigste utfordringene for den enkelte skole. Ressursene er svært fleksible og presenteres som labs, der lederen selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende.

Alle ressurser er enkelt tilgjengelig via venstremenyen på søk-siden for de som har kjøpt lisens.

Aktive medarbeidere og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Medarbeiderne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Lederen kan bygge videre på medarbeidernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med medarbeiderne.

Ved å bruke metodikken som finnes i LearnLab, modelleres dybdelæring også på ledernivå. En slik metodikk bidrar til profesjonsutvikling på måter som også kan brukes for å fremme dybdelæring hos elevene

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for medarbeiderne. Ressursene er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderingen inneholder informasjon om medarbeidernes aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidernes produksjon. Dette gir deg som leder muligheten til å samle formative vurderingsspor, som sier noe om i hvilken grad et lærende møte fungerte etter hensikten.

Ved å benytte denne muligheten, kan lederen modellere en fremtidsrettet måte å vurdere på. Denne vurderingsmåten finnes også i læremiddelpakkene som er utarbeidet for lærere og elever.