LearnLab digitale verktøykasse

"Skap og del, ban vei for fremtiden"

CoLab

Samarbeidslæring og kollektive refleksjoner

CoLab er designet for læring, problemløsning og nytenking i samarbeid med andre. Ved å jobbe i grupper og skape noe sammen, åpnes muligheten for at de lærende får en dypere forståelse for begreper som presenteres. I tillegg vil de kunne styrke sine sosiale ferdigheter og evnen til å samarbeide med andre

StoryLab

Samarbeid om historier og tekster på en morsom og enkel måte

Lag dine egne multimodale tekster. Velg blant millioner av åpne ressurser der opphavsrett er ivaretatt. Elevenes arbeid lagres trygt i en skybasert løsning bak Feide-muren.

MyLab

Formativ vurdering for dypere læring

Med MyLab kan du enkelt organisere og distribuere oppgaver og innleveringer med forskjellig type tekst, audio eller video. Aktiver elevene ved å la dem ta del i arbeidsprosessen fra start til slutt

Innovativt økosystem

LearnLab: et trygt og etisk valg av digital læringsteknologi

LearnLab tilbyr trygg og innovativ teknologi for brukerinnlogging og utveksling av data. Vi jobber i henhold til etiske standarder og gjeldende retningslinjer for GDPR, og kan derfor tilby et verktøy for kreativitet og dybdelæring innenfor veggene i et trygt digitalt miljø. LearnLab er et norsk selskap som betaler standard norsk bedriftsskatt. LearnLab er også enkelt å integrere i dine allerede eksisterende digitale systemer, som Google eller Microsoft

IdeaLab

Utforsk, visualiser og del dine ideer

IdeaLab gjør det mulig å dele ideer og å visualisere begreper. Utforsk begreper og organiser ideer som tankekart, tidslinjer eller figurer. Del eller konverter til historier i StoryLab eller presentasjoner i CoLab for videre samarbeid

EnquiryLab

Evidensbasert innsamling av lokale data, kun for læring!

EnquiryLab består av 50 forskningsbaserte spørsmålsbatterier innenfor temaer som trivsel, likeverd, dybdelæring og profesjonsutvikling. Du kan også legge til dine egne spørsmål og velge mellom flere visuelle framstillinger. Resultatene kan brukes i lærende møter.