Innovativt økosystem

LearnLab: et trygt og etisk valg av digital læringsteknologi

LearnLab har som målsetting å lede fokus fra summativ til formativ vurdering. LearnLabs økosystem er det mest omfattende systemet for læring som først og fremst fokuserer på kollektiv dybdelæring. Mange skoler og organisasjoner opplever usikkerhet knyttet til produkter og tjenester som ikke er en integrert del av deres valgte digitale løsninger, og som ikke er godkjent eller besluttet på nasjonalt nivå.

LearnLab er både trygt og innovativ programvare. Alle våre verktøy kobles sømlåst til din valgte løsning for både brukerhåndtering og pålogging samt fungerer sømløst med eksisterende APIer. Alle aplikasjoner i LearnLab-økosystemet kommuniserer med hverandre innenfor trygge systemer og gjør det enkelt å jobbe på tvers av våre løsninger.

En ordsky i CoLab kan ved et klikk bli til et utgangspunkt for en historie i StoryLab. Like enkelt kan et tankekart i IdeaLab kan bli utgangspunktet for en bildesky i Colab. Alle verktøyene er direkte lenket til begrepene i overordnet del av læreplanen, og til de enkelte kompetansemålene i læreplanene for fag. Det ferdige produktet eksporteres enkelt til deres valgte LMS eller til foretrukket skylagringstjeneste.