Vurdering for dybdelæring på digitale flater

Share This Post

Ny dag – nye muligheter

Ny læreplan – nye muligheter


Et bærende element i LK20 er ambisjonen om mer dybdelæring for elevene våre. Vurderingsforskriften er også nylig justert for å støtte opp om dette viktige og positive endringsarbeidet. Vi i LearnLab tar konsekvensene av dette i vårt digitale økosystem.

Såvel Ludvigsenutvalget som andre skolefolk, har presisert at å skape mer dybdelæring er avgjørende for en helhetlig realisering av fagfornyelsen. Vi vet at vurderingsformer og vurderingskultur er blant de mest virkningsfulle verktøyene i verktøykassen. Å vurdere innebærer å prioritere verdier. I LK20 er dybdelæring en verdi vi alle er forpliktet til å sette høyt på to-do-lista. Dermed er grunnen redet for å utvide det vi kjenner som akronymet VFL (Vurdering For Læring) til VFDL: Vurdering For DybdeLæring. Vårt undervisningsverktøy CoLab er konstruert for kollektiv underveisvurdering med elevene i sentrum.

Skolen er en eneste stor vurderingskultur

Skolen et samfunn i samfunnet, og består av kommunikasjon. Kommunikasjonen går på kryss og tvers mellom lærere, elever, ledere og ikke minst offentlige styringsdokumenter. I dette systematiske kaoset er vurdering en særlig form for pedagogisk kommunikasjon. Kommunikasjonsformen vurdering fungerer i hovedsak etter følgende prinsipp:

What you ask for, is what you get

Elevene vil stort sett prøve å innfri forventningene skolen kommuniserer til dem. For å sette det på spissen gjennom en elevstemme fra ungdomsskolen:

Når du har masse prøver, prøver du å huske alt til hver prøve. Så må du glemme det så raskt som mulig, slik at du får plass til det du trenger å huske til neste prøve.

Forenklet sagt vil vurderingsformer som vektlegger fragmenterte utenatkunnskaper og leksikalske tilnærminger, støtte overfladiske læringsformer og fremme ensidig kognitiv læring. Skoler som ønsker mer dybdelæring, det vil si utforskende, skapende og kreative elever, må bevisst jobbe frem en vurderingskultur som skaper slike elever. Dette kan kalles VFDL. I LearnLab vier vi egenvurdering stor oppmerksomhet gjennom å vektlegge sammenhengen mellom elevenes forkunnskaper og læring.

Hvordan kan man skape en vurderingskultur for dybdelæring?

Spørsmålet er enkelt, men svaret er komplekst. En metode kan være å utlede et kriteriesett i spørsmålsform fra Udirs definisjon av dybdelæring. For eksempel kan det se slik ut:

 • Fremmer vurderingen læring i fag og mellom fagområder?
 • Styrker vurderingen elevens refleksjon over egen læring?
 • Er vurderingen praktisk og variert? Ut over det teoretiske og kognitive?
 • Ivaretar vurderingen prinsippet at elevene får vise kompetanse i kjente og ukjente situasjoner?
 • Vurderes elevene i individuelle og kollektive læringssituasjoner?
 • Fremmer vurderingen gradvis utvikling av kunnskap (progresjon)?
 • Bidrar vurderingen til varig forståelse av:
  • begreper
  • metoder
  • sammenhenger

I vurderingsverktøyet MyLab jobber vi med løsninger som støtter vurdering for dybdelæring – både formativt og summativt. Våre rammer er LK20, vurderingsforskriften og ledende forskning på området. Du er velkommen til å smugkikke ved å trykke her!

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv