Hvordan kan vi få elevene til å tenke som Sokrates?

Share This Post

“Den uvitende uttaler, den vise spør og reflekterer”, sa Sokrates for ganske mange år siden. Er det fortsatt slik? Mitt svar på det er ja, og dessverre er jeg selv en av dem som altfor ofte tror jeg har svaret.

Sokrates sin epistemologi gikk ut på å klargjøre folks oppfatninger – få folk til å tenke gjennom sine holdninger og standpunkter, slik at de til fulle forstår hva de innebærer. I flere år har jeg derfor forsøkt å motivere mine elever til å stille de gode spørsmålene, fremfor å fokusere på «det riktige svaret». Det har ikke vært enkelt, og det er det fortsatt ikke, men jeg har sett noe jeg aldri har sett før og det er det denne bloggen handler om. 

«Hvordan tror du en person fra Flat Earth Society ville forklart bevegelsene i jordplatene?» Spør Eirik 10 år. Vi har akkurat lært om Pangea i naturfag og kritisk tenkning, inspirert av Sokrates, i samfunnsfag. Eirik er riktignok en av luringene i gruppa, men likevel! Dette var en av de første gangene jeg opplevde at en elev, på 5. trinn, så sammenhengen mellom ulike deler av undervisningen, og gjorde ny forståelse om til et spørsmål. Dette var heldigvis ikke et engangstilfelle, men snarere starten på en utvikling som virkelig tok fart da jeg begynte å praktisere LearnLabs modell for dypere læring gjennom verktøyene IdeaLab, CoLab og StoryLab. 

Temaet denne gangen var fattigdom, og flere av gruppene valgte for første gang CoLab som presentasjonsverktøy. Det var en underlig, men veldig hyggelig opplevelse å høre gruppene diskutere hva som kunne være gode spørsmål, og om spørsmålene hadde riktig rekkefølge og passet til innholdet. Like imponerende var nivået på spørsmålene og fokuset til de andre elevene på presentasjonsdelen. Nå var elevene aktive i egen læring på en annen måte enn tidligere, også under presentasjonen. Å svare på «Hvordan tror du det er å være fattig i Norge? eller «Hva tror du er grunnen til at det finnes fattigdom i verden?», var krevende spørsmål også for læreren. 

«Virkelig visdom er å vite hva man ikke vet», sa Sokrates. Om han har rett bør elevene få oppleve at noen ganger er spørsmålene faktisk viktigere enn svarene. For hva vil skje i et samfunn med nettbobler, ekkokamre og Fake News om elevene ikke trener på å stille spørsmål?

Av Pål Berglund

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv