Begrepsbanken – hjelp elevene til å arbeide med begreper

Share This Post

I StoryLab og IdeaLab har elevene tilgang til å søke i tusenvis av symboler, figurer, bilder og videoer som er lov å gjenbruke.

Læring skjer gjennom handlinger der elevene sammen utforsker og reflekterer med utgangspunkt i relevante begreper. Derfor har vi laget en begrepsbank som består av de viktigste begrepene i LK20, slik at elevene kan oppdage sammenhengen mellom begreper, kombinert med visuell støtte.

Begrepene er delt inn i fem hovedoverskrifter.

De grunnleggende begrepene er i all hovedsak basert på Magne Nyborgs modell for begrepsundervisning. Barn trenger å lære slike grunnleggende begreper for å kunne identifisere likheter, og de er sentrale redskap for å lære nye ting. Eksempler på slike begreper er farge, mønster, form, stilling, plass, retning, antall, lyd etc.

I begrepsbanken kan barna søke opp slike begreper og oppdage hvilke underbegreper som hører til, med visuell støtte. Her er et eksempel fra IdeaLab med utgangspunkt i begrepet «Form»:

De grunnleggende begrepene er i all hovedsak basert på Magne Nyborgs modell for begrepsundervisning. Barn trenger å lære slike grunnleggende begreper for å kunne identifisere likheter, og de er sentrale redskap for å lære nye ting. Eksempler på slike begreper er farge, mønster, form, stilling, plass, retning, antall, lyd etc.

I begrepsbanken kan barna søke opp slike begreper og oppdage hvilke underbegreper som hører til, med visuell støtte. Her er et eksempel fra IdeaLab med utgangspunkt i begrepet «Form»:

En sentral del av LK20 er at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag.

I begrepsbanken er sentrale underbegreper til de tre tverrfaglige temaene systematisert, med tilhørende visuell støtte. Det neste eksemplet er knyttet til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og underbegrepet energikilder. Her får elevene opp en rekke ulike energikilder å velge imellom. Klarer elevene å skille mellom energikilder som er fossile, og hvilke som er fornybare?

På samme måte kan elevene arbeide med begrepsbanken i arbeidet med de to andre tverrfaglige temaene. Det er inkludert en rekke abstrakte begreper som elevene kan utforske, med tilhørende visuell støtte. I begrepsbanken knyttet til demokrati og medborgerskap finner elever begreper som arbeidsliv, demografi, konflikter, kultur, regler, velferdsstat og mange flere. I begrepsbanken knyttet til folkehelse og livsmestring finner elever begreper som følelser, identitet, kommunikasjon, mangfold, relasjoner, tradisjoner, vennskap og mange flere.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv