Bli kjent med LearnLab!

Share This Post

Vi har nå laget flere filmer for å gjøre det lettere for deg å bli kjent med LearnLab teknisk, og bli kjent med våre produkter, og hva som er det pedagogiske tankegodset bak våre ressurser.

Learnlab er navn både på et selskap og en kasse med digitale verktøyer. Vi har en visjon om å støtte norsk skole med å utvikle dypere læring. Det gjør vi gjennom utvikling av undervisning, læringsaktiviteter og vurdering i våre digitale verktøyer.

I dette klippet kan du se Frantz Gregersen, LearnLabs avdelingsleder for dybdelæring, forklare hva LearnLab er og hva som er fordelene med LearnLab som digitalt læringverktøy.

LearnLab og dybdelæring

Interaksjonene i Learnlab er et digitalt nav på veien mot dypere læringsprosesser. I gamle dager kunne vi høre på radio og se på TV – og lære av den monologen dette utgjør. I Learnlab kan elevene kommunisere digitalt med programlederen (læreren) og alle de andre publikummerne (medelevene). Monologen erstattes av – ikke bare dialog – men av et flerstemmig læringsunivers, hvor alle bidrar og lærer av hverandre på samme tid. De lærende kobles digitalt sammen til et kollektivt læringsfellesskap hvor dermed både elever og lærere blir lærende.

Ved å koble bilder, illustrasjoner, grafiske fremstillinger, videoer, lydfiler, tekst m.m. til interaktive oppgaver og spørsmål skapes engasjement for læring og utvikling. Elevenes forutforståelse kobles sammen med nye læringsmål og muliggjør læring for fremtiden.

Interaksjonene i Learnlab gjør det mulig for læreren og hver enkelt elev å «se» hvordan medelevene tenker og løser oppgaver. Dette åpner for at man praktisk talt kan «tenke sammen» og dermed løse oppgaver i fellesskap fremfor mer individualiserte arbeidsformer.

I dette klippet snakker Frantz Gregersen fra LearnLab om hva dybdelæring er og hvordan LearnLab legger til rette for det:

Gode dybdelæringsaktiviteter er helt sentralt i vår innholdsproduksjon. Innholdet vårt består av et stort kvalitetssikret arkiv, med interaktive, faglige og tverrfaglige undervisnings- og læringsopplegg på alle klassetrinn. Vi utvikler oppgaver som utfordrer elevene til å tenke nytt, kritisk og kreativt – alene og sammen med andre. Oppleggene våre er derfor ikke preget av utenatkunnskaper og fasitsvar, men av rike, åpne oppgaver med en intensjon om å fremme indre motivasjon og lærelyst.

Designet for dybdelæring og samarbeid

Pål Berglund jobber som lærer på fulltid, er en av flere lærere som har vært med på å skape de digitale ressursene i LearnLabs lisens for grunnskole. Pål trekker frem både dybdelæring og samarbeid som læringsverktøyets styrker. Hør hva Pål har å si om hvorfor han bruker LearnLab med sine elever.

Tips! LearnLab fungerer like bra i klasserommet eller om elevene er hjemme. Pål deler også noen tips fra sin erfaring med LearnLab til bruk i fjernundervisning, de kan du lese her.

LearnLabs digitale ressurser

Med LearnLab lisens får du tilgang til LearnLabs digitale ressurser. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale begreper. Eksempler på temaer: bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk og forbruk. Læringsoppleggene er egnet til å samarbeide rundt sentrale begreper i en periode. Learnlabs ressurser er organisert i perioder som egner seg til tverrfaglig undervisning og læring.

I dette klippet får du en kort innføring i noen av de grunnleggende funksjonene i LearnLab:

Dersom du ikke har laget deg bruker på LearnLab har vi et innlegg her som forklarer deg hvordan du kan lage deg bruker og komme i gang.

Mer generell informasjon om LearnLabs produkter finner du her

Hvordan bruke LearnLabs digitale ressurser?

LearnLabs digitale ressurser er svært fleksible, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra egen kontekst.

Mange opplegg bygger på hverandre slik at det blir en god progresjon i elevenes arbeid. De er knyttet sammen til perioder i LearnLab. Her finnes det også forslag til oppgaver og vurderingsmåter som ikke forutsetter skjermbruk.

I denne filmen gir Jarl Inge Wærness, LearnLabs innholdsdirektør, en innføring i de grunnleggende funksjonene i LearnLab. Du får blant annet se hvordan du finner ressurser og hvordan de ulike stegene kan se ut i praksis:

Ledelse av fremtidens skole

Morgendagens medborgere skapes i dag og barn og unge skal ut i yrker som ennå ikke eksisterer. LearnLab hjelper skoleeiere og skoleledere i møte med disse utfordringene gjennom å kombinere det beste fra pedagogisk forskning med læringsfremmende bruk av digital teknologi.

Johnny J. Gangsøy som jobber med ledelsesutvikling LearnLab oppfordrer deg til å ta kontakt for et uforpliktende tilbud.


More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv