Få støtte til å kjøpe LearnLabs digitale læremidler

Share This Post

LearnLab er på listen over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte gjennom “Den teknologiske skolesekken”. Søk på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og få opptil 94 kr per elev.

Den teknologiske skolesekken jobber blant annet for å øke forståelsen for teknologi og at skoleelever skal ha tilgang til gode digitale læremidler. Realiseringen av Den teknologiske skolesekken blir gjort gjennom tilskuddsordninger, og det er Utdanningsdirektoratet som forvalter millionene som regjeringen har bevilget. Ordningen går over fire skoleår og startet skoleåret 2019/2020.

Tilskudd per elev i 2020 er foreløpig på kr 94,-, og det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke om støtte.

Læremidler for kollektiv adaptiv læring

Vi i LearnLab ønsker å bidra i realiseringen av Fagfornyelsen ved å lage fremtidens læremidler. Vi har som visjon å utvikle et verdensledende verktøy for progressiv pedagogikk i en digital verden. Vårt mål er å skifte fokus fra summativ til formativ vurdering ved å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir, kombinert med innovative oppgaver og innhold i de ulike fagene. Vi tror at et større fokus på kollektiv læring i skolen vil bidra til at flere elever vil være forberedt på fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Digitale læremidler må derfor tilby noe mer enn predefinerte løyper som elevene arbeider med individuelt for å skåre bedre på standardiserte tester.

LearnLab utvikler derfor læremidler for kollektiv adaptiv læring, der gruppens produksjon påvirker kunnskapsutviklingen og den videre bruken av læremiddelet. Alle moduler og alt innhold tagges med læreplanmål/begreper synkronisert med Utdanningsdirektoratets nye lærepanvisning. Dette danner utgangspunkt for en meget innovativ formativ læringsanalyse.

Klikk her for mer informasjon om søknadskrav til Den teknologiske skolesekken, kriterier for tilskudd og søknadsskjema for kommuner og fylkeskommuner.

Bestill LearnLab ved å trykke her

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv