Å planlegge for dybdelæring og elevmedvirkning – et eksempel fra praksisfeltet

Share This Post

Kirkefjerdingen skole er aktiv bruker av Learnlabs digitale verktøykasse. Vi tok en prat med rektor ved skolen, Martha Synnøve Hersleth Holsen, og hun forteller her hvordan lærerne bruker Learnlab i arbeidet med dybdelæring og elevmedvirkning i tråd med den nye læreplanen. 

Da ny læreplan og pandemi traff på samme tid ble det krevende både for elever, ansatte og skoleledelse. Å gå fra kunnskap til kompetanse, fra detaljer til helhetsforståelse og fra lærerstyrt undervisning til elevmedvirkning er en prøvelse og et skifte, sier rektor Martha Synnøve Hersleth Holsen. 

Ny læreplan – nytt tankesett  

“Hvordan skal vi endre praksis?”, spurte de seg selv. På Kirkefjerdingen startet de med overordnet del – heldigvis i god tid før 2020. Personalet hadde teamarbeid, samarbeidslæring, lekte seg med ord, lagde animasjonsfilmer og fikk overordnet del godt under huden. De landet på at det som stod før selve kompetansemålene skulle styre dem.  

– Det heter jo faktisk “Overordnet del”. Vi skulle ikke lenger krysse av i en årsplan eller bli ferdig med kompetansemålene slik vi hadde gjort det tidligere. Vi måtte planlegge på en ny måte, elevene måtte kjenne at det var en endring, sier Martha Synnøve.  

“Vi så at Learnlab var et verktøy for å planlegge for dybdelæring, samtidig som vi inkluderer elevene i undervisningen.”

To elever som sitter med hver sin PC og redigerer film i Medialab

Learnlab dukket opp som et spennende verktøy 

Under pandemien var det mange leverandører som tilbød gratis lisenser, og den digitale utviklingen skjedde raskt. På skolen i Indre Østfold ville de prøve Learnlab, da de mente at tanken bak produktet virket meget spennende.  

–  Vi så at Learnlab var et verktøy for å planlegge for dybdelæring, samtidig som vi inkluderer elevene i undervisningen. Å planlegge for dybdelæring i en periode er egentlig ikke nytt for lærerne, men nå ble denne planleggingen satt i system, sier hun.  

Martha Synnøve understreker at for å oppnå varig kunnskap må elevene få gå i dybden, jobbe over tid, i ulike faser

– I aktiveringsfasen kan man starte med en godt gjennomarbeidet Storylab – en multimodal bok hvor elevene kan bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og sin kompetanse. Det å også kunne bruke en ferdig Colab, hvor man kan legge til sider tilpasset sin elevgruppe, er en nyttig ressurs for lærerne. Vi bruker også Idealab i idémyldring, hvor elevene henter ut grunnleggende begreper, bilder og illustrasjoner på akkurat det temaet de ønsker å fordype seg i.  

Få elevstemmen frem! 

Man må gi elevene oppdrag, sier rektoren ved Kirkefjerdingen. Hva ønsker eleven å fordype seg i eller forske på? 

–  Her kan elevene utforske ulike temaer, men samtidig nå samme kompetansemål i LK20. Lærerne kan gjerne stoppe opp, undervise, gjøre forsøk, og veilede dem i sin fordypning av emnet. Det er viktig at læreren tør å slippe litt kontroll, samtidig som man ikke kan slippe faget sitt. Læreren må bruke sin pedagogiske og faglige kompetanse for å gi elevene rom til å utforske, fremme elevstemmen og samtidig tilpasse undervisningen til hver enkelt.

“Dybdelæring må foregå i eleven, med temaer som eleven medvirker i.”

Eleven som produsent 

Med Learnlab kan elevene selv velge hvordan de ønsker å vise sin kompetanse, innenfor ett system. På Kirkfjerdingen lager elevene noen ganger video eller podcast i Medialab, men også multimodale bøker i Storylab. Idealab og Colab er også hyppig brukt av elevene.  

– Dette skal ende opp i en elevproduksjon, et produkt som elevene eier, sier Martha Synnøve, og presiserer at dybdelæring må foregå i eleven, med temaer som eleven medvirker i. Elevene leser, skriver fagtekster, regner og har faglige samtaler, så det er ikke slik at man slipper alt det faste. Dybdelæringen foregår ikke kun i en bok med en blyant; den må skje i eleven, med temaer eleven interesserer seg i. 

Learnlab som fast inventar 

–  Verktøyene i Learnlab er godt forankret hos oss på Kirkefjerdingen. De er en variasjon for elevene, de er med på å få alle elevene aktive i undervisningen og delaktig i egen læring, avslutter Martha Synnøve Hersleth Holsen med. 

To elever med hver sin PC som rjobber i Learnlab og ser på læreren som viser et eksempel

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab til elevmedvirkning og å skape engasjerende læring?  Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Bilde av leder for kundeopplevelse i Learnlab

Tone Mari Gurskevik, leder for kundeopplevelse

More To Explore