Indikatorer på dyb læring

Share This Post

LearnLab’s læringsværktøjer er designede til at fremme læring af begreber og dybere læring, men hvad skal du kigge på i praksis for at finde ud af, om dybere læring faktisk finder sted?

I de sidste par år, har vi studeret over 300 klasseværelser og diskuteret med lærere, hvad “dyb læring” betyder og ikke mindst, hvordan det ser ud i praksis. Definitioner af dyb læring forklarer ofte dyb læring som forståelse af begreber, der udviklet og husket over tid, så det kan anvendes i forskellige kontekster. Måske vigtigst er den viden og de begreber, eleven kan bruge til at løse komplekse problemstillinger på en kreativ måde.

Når dyb læring er målet, er det vigtigt, at læringen engagerer eleven på en måde, som giver eleven lyst til at få dyb viden gennem aktiviteter, erfaringer med at være en aktiv deltager og mest vigtigt; at være vejledt gennem en rejse, hvor eleven opdager dybden og relevansen af vigtige begreber. Hvordan ser det ud i praksis?

I samarbejde med over 150 skoler har vi udviklet nogle karakteristika på dyb læring:

Listen garanterer på ingen måde dyb læring. Fro eksempel kan man godt have aktivitet og samarbejde, uden at eleverne nødvendigvis opdager nye begreber og en dybere forståelse af dem. Ikke desto mindre virker listen fint som et praktisk redskab til at fokusere på forskellige karakteristika på læring, der kan være begyndelsen til dybere læring. Diss terme kan også bruges som tags i de læringsprogrammer, der er i LearnLab

More To Explore
The digital classroom

Det digitale klasseværelse

Efter mange års arbejde med digital udvikling i skoler, har jeg set store forandringer og fået masser af feed back fra både elever og lærere

Try the newest Learnlab step

Prøve det nyeste Learnlab trin

Med match trinnet kan elever opdage sammenhænge mellem begreber på en sjov og engagerende måde. Match er et game-baseret trin, hvor elever kan samarbejde eller