Det digitale klasseværelse

Del dette indlæg

Efter mange års arbejde med digital udvikling i skoler, har jeg sat store forandringer i gang og fået masser af feed back fra både elever og lærere om, hvordan digitalisering påvirker og forandrer deres liv. Når du introducerer et digitalt værktøj i et klasserum, sker der noget med strukturen i klasserummet. Hvad sker der og hvorfor?

Skolen har traditionelt set været et sted, hvor viden bliver overført fra lærer til elev med vekslende succes. Det er sædvanligvis altid de samme elever, der taler og har en dialog med læreren. Er det muligt at ændre dette og give leverne større ansvar for at finde og præsentere den information, de søger. Det vil give eleverne større ejerskab og motivation i deres læring og uddannelse. De må selv finde de rigtige kilder og tænke kritisk over, hvilke kilder og hjemmesider, de kigger efter. Elever skal lære at argumentere for og imod og sammenligne flere sider af en sag.

Det skaber et stort engagement hos eleverne, når de arbejder sammen, hjælper hinanden og deler med hinanden. Elevernes digitale kompetencer er ofte bedre end lærerens, og mange elever oplever at lykkes på en helt anden måde end tidligere.

Det kræves ofte af læreren at begynde med en "normal" klasserumsstruktur og så turde give eleverne åbne opgaver og større frihed til at udforske og forstå begreber. Både elevens og lærerens rolle er under forandring. Spørgsmålet er, hvordan man kan understøtte en bedre forståelse og bedre resultater for eleverne. Det er vigtigt for fremtidens uddannelser, at læreren bliver mere involveret i rollen som mentor og facilitator for eleverne, og at eleverne selv bliver aktive producenter i deres egen læreproces.

Andre fordele ved digitaliseringen er muligheden for tværfaglige opgaver, der understøtter dyb læring. Det giver også mulighed for lettere at tilpasse undervisningen til elevernes behov. Elever der har brug for specielle opgaver og hensyn, siger at de føler sig mere inkluderet, fordi ingen kan se, at de får andre opgaver, eller at de behøver forlade lokalet.

Frode Solsvik, direktør for digital læring i LearnLab

Mere at udforske
The digital classroom

Det digitale klasseværelse

Efter mange års arbejde med digital udvikling i skoler, har jeg sat store forandringer i gang og fået masser af feed back fra både elever og lærere

Try the newest Learnlab step

Prøve det nyeste Learnlab trin

Med match trinnet kan elever opdage sammenhænge mellem begreber på en sjov og engagerende måde. Match er et spilbaseret trin, hvor eleverne kan samarbejde eller