Vil du lære sammen med dine elever?

Del dette indlæg

Nogle råd og tips fra Pål Berglund, lærer i 7.klasse og indholdsudvikler i LearnLab

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der".", sagde Kierkegaard i 150 år siden At være lære betyder ikke, at man skal vide alt. Og læringen finder sted i hovedet på eleverne....

Eleverne har brug for opgaver, hvor de kan prøve deres forståelse sammen med andre. Det gør dem i stand til at optage og forstå viden til at løse problemer i kendte og ukendte kontekster og situationer. Det handler både om forståelse, refleksion og træning i kritisk tænkning. Lærere, der søger disse sammehænge og situationer ved hjælp af virkelige problemstillinger, som de nysgerrigt søger med eleverne uden at kende svaret selv, er en lærende lærer

"Hvorfor skulle folk fra Sudan være bekymrede for fiskene i havet"? spurgte én af eleverne, der sjældent siger noget. Spørgsmålet blev stillet efter eleverne var blevet spurgt: "Tror du at overfiskning kan føre til, at dine behov ikke kan dækkes i fremtiden"? i et lab om bæredygtig udvikling. I LearnLab får de stille elever også mulighed for at arbejde med kritisk tænkning og kan sammenligne deres svar med, hvad andre tænker. De bliver aktive producenter i deres egen læreproces og får andre til at tænke over nye og ukendte kontekster og situationer.

Efter at have brugt LearnLab er det min erfaring, at diskussioner i klassen går mere i dybden i emnet end før, og jeg lærer også mere af elverne. Jeg får oftere stillet spørgsmål, jeg kender ikke svaret på, og det er spændende! Det gør mig mere nysgerrig som lærer.

Selvfølgelig beslutter du selv, men her er mit råd til brug af LearnLab:

1. Aktiv deltagelse skaber nysgerrighed og motivation. Understøt dette ved at lade elverne arbejde i par eller grupper med tre elever pr enhed. Det giver hver elev mulighed for at være mere aktiv og engageret i deres læreproces og giver også en følelse af sikkerhed for de mere generte elever.

2. Lyt til eleverne og stil opfølgende spørgsmål, du ikke har planlagt på forhånd.

3. Knyt ét eller flere laboratorier til det tema, du arbejder med. Arbejd i labben indtil energiniveauet i klassen falder - nok ikke mere end 45 minutter ad gangen. Forsæt hellere arbejdet i labben en anden gang for at undgå stress og give tid til at tænke.

Pål Berglund, 7th-lærer i 7. klasse, oktober 2019

Mere at udforske
The digital classroom

Det digitale klasseværelse

Efter mange års arbejde med digital udvikling i skoler, har jeg sat store forandringer i gang og fået masser af feed back fra både elever og lærere

Try the newest Learnlab step

Prøve det nyeste Learnlab trin

Med match trinnet kan elever opdage sammenhænge mellem begreber på en sjov og engagerende måde. Match er et spilbaseret trin, hvor eleverne kan samarbejde eller