Hva kan du om universell utforming, og hvordan angår det deg som underviser? 

Share This Post
Skrevet av Erlend Trygg Kobro, leder for produkt i Learnlab

Fra februar i år er det faktisk lovpålagt at alle digitale tjenester, inkludert læremidler, skal være universelt utformet. Det vil si at det skal være mulig for alle, også de med nedsatt funksjonsevne, å ta i bruk løsningene. Men hvordan angår det deg som jobber med undervisning, og må du tenke på dette når du lager undervisningsoppleggene dine?

Hva er universell utforming?  

For å starte med det grunnleggende: universell utforming handler om å ivareta alle i samfunnet og utforme produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. På samme måte som at man gjør fysiske rom tilgjengelige ved å inkludere en rullestolrampe er det også standarder for hvordan man gjør tekniske tjenester og løsninger tilgjengelig for alle. Ved universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger (IKT) handler det om å gjøre tjenester tilgjengelige uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Alle skal ha muligheten til å delta! 

“Å gjøre tjenester tilgjengelige uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. “

Både offentlige og private aktører skal etterleve standarden om universell utforming

Forskrift om universell utforming av IKT er lovfestet i norsk lov og gjennom EUs WAD-direktiv (Web Accessibility Directive). For å etterleve den lovpålagte standarden skal tekniske løsninger og produkter svare til WCAG-standarden, som står for «Web Content Accessibility Guidelines». 

  

Standarden setter blant annet krav til lesbarhet, mulighet for å navigere med piltaster, enkelt å ta i bruk og mulighet for å bruke skjermleser. Dette innebærer både hvordan løsningene er teknisk utformet med tanke på funksjonalitet, samt hvordan den ser ut for alle som skal bruke tjenesten.  

Hvordan ser universell utforming ut i praksis?

Vi i Learnlab gjør alltid vårt beste for å gjøre det vi lager tilgjengelig for alle, uavhengig av forutsetninger. Nylig har vi gjort en oppdatering med flere forbedringer i våre digitale læringsverktøy for å bedre tilgjengeligheten for alle våre brukere, og for å gjøre det lettere for deg som lager opplegg i Learnlab å ivareta alle elevene dine. Mange av disse funksjonene har vært en del av vårt system siden begynnelsen av utviklingen, men vi har nylig styrket en del funksjoner for å svare enda bedre på de nyeste kravene (WCAG2.1-standarden).

 

Tastaturkontroller og skjermleser i Learnlab

Først og fremst har vi gjort vår plattform fullstendig kompatibel med tastaturkontroller. Dette betyr at brukere nå enda enklere kan navigere og interagere med alle deler av vår plattform ved hjelp av bryterstyring eller bare tastaturet. Dette gjør det enklere for personer med motoriske utfordringer å bruke Learnlab. Dette gjør det også mulig å jobbe enda raskere og mer effektivt når man lager bøker, tankekart eller videoer. 

I tillegg har vi forbedret vår plattforms kompatibilitet med skjermlesere for å gi brukere med nedsatt synsevne enda bedre tilgang til innholdet. 

Engasjerende leser i Learnlab 

Vi er veldig glade for å fortelle at vi nå har Microsofts engasjerende leser tilgjengelig for all tekst i verktøyene våre, både når man skaper kreative elevprodukter og når man forhåndsviser det som er laget i Learnlab. Engasjerende leser gjør det enklere for brukere med lesevansker som dysleksi å både skape og lese tekst. Det forbedrer også brukervennligheten på vår plattform for de som ikke er morsmålsbrukere.  

Les mer om Engasjerende leser på Statped sine nettsider her. 

Tekststruktur, skriftstørrelse, kontraster og alternativ tekst 

Både på nettsidene og i de digitale læringsverktøyene våre, har vi et bevisst forhold til hvordan innhold er bygget opp, slik at det skal være tilgjengelig med skjermleser og være lett å lese og å oppfatte. Her spiller også fargebruk inn: det er konsekvent høy kontrast mellom bakgrunnsfarge og tekst i alt innholdet vårt, slik at det er enkelt å lese tekst, også for de med nedsatt synsevne. All tekst kan justeres og tilpasses, enten man trenger større bokstaver, høyere kontrast eller annen skrifttype for å enklere lese teksten.   

Når det er brukt bilder så har disse også en alternativ tekst som gir en beskrivelse av bildet for de som bruker skjermleser. 

Hvordan påvirker dette deg som lager undervisningsopplegg i Learnlab?

Med alle endringene i Learnlab blir oppleggene du lager i stor grad tilpasset helt av seg selv. Elever med lese- og skrivevansker kan bruke engasjerende leser, elever med nedsatt synsevne kan justere kontrast eller størrelse på tekst og elever med motoriske utfordringer kan bruke bryterstyring eller tastaturstyring på tvers av alle applikasjoner. I tillegg finner du en rekke ulike verktøy i Microsoft og Googles programmer som gjør det mulig for deg å utforme dine undervisningsressurser i tråd med regelverket for universell utforming. Ved å lage en hensiktsmessig struktur på ditt innhold, være bevist på fargebruk, fonter, overskriftsnivåer og skriftstørrelse kan du gjøre dine ressurser optimalisert for både skjermleserprogrammer og for de med nedsatt syn.  

Du kan lese mer om hvordan du utformer dokumenter på nettsidene til UUtilsynet.  

Et avsluttende tips

I Feides kundeportal kan du se status for leverandører av læringsressurser og deres tilgjengelighetserklæring.  

Finn ut hvordan du gjør dette på Feides nettsider

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Yngve Lindvig

Yngve Lindvig, daglig leder i Learnlab

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv