Markering av samenes nasjonaldag i skolen; mer enn å tegne flagg og kofter

Share This Post
Skrevet av Tone Mari Gurskevik, digitalpedagog og leder for kundeopplevelse

6. februar er samenes nasjonaldag. Den samiske kulturen er en viktig del av Norges kulturarv, og denne dagen bør vies til samisk kultur, historie og tradisjoner i alle norske skoler! Her er noen forslag til hvordan samenes nasjonaldag kan markeres i undervisningen.

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?  

Samenes nasjonaldag feires for å markere den samiske nasjonen og deres kultur og tradisjoner. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917, og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

“Ved å markere den samiske nasjonaldagen i undervisningen, kan elevene få en dypere forståelse og respekt for det samiske folket og deres kultur. “

Learnlab ansatt som viser frem en av de samiske undervisningsoppleggene

Samisk kultur, historie og tradisjoner i læreplanen

I læreplanens overordnede del, samt i de ulike fagene, framgår det at elevene blant annet skal lære om samenes historie og kamp for likeverd, om det samiske urfolkets rettigheter, og om mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv. Learnlab samarbeider med Sametinget og utarbeider samiske ressurser til bruk i undervisningen. Dette er et viktig bidrag for å bevare de samiske språkene og inkludere urbefolkningens kultur og tradisjoner i opplæringen.

 

Undervisningsopplegg for markering av samenes nasjonaldag

Ved å markere den samiske nasjonaldagen i undervisningen, kan elevene få en dypere forståelse og respekt for det samiske folket og deres kultur. Legg opp til en hel dag hvor elevene kan få utforske kulturen, og gå i dybden av historien, fremfor en økt med fargelegging av kopioriginaler.

 

Her er noen forslag til hvordan man kan markere samenes nasjonaldag i undervisningen:

  • Aktiver elevenes forkunnskaper: La elevene få dele det de vet om samer og samisk kultur gjennom for eksempel en ordsky eller tankekart for aktivering av elevenes forkunnskaper.

  • Introduksjon til samisk historie og kultur: Fortsett med en generell introduksjon til samefolket og deres historie og kultur, inkludert deres levemåte, språk og tradisjoner. 

  • Samisk flagg og symbolikk: La elevene lære om samisk flagg og symbolikk, og diskuter hva de representerer og hvorfor de er viktige.
  • Samisk musikk og dans: Musikk og dans er en viktig del av samisk kultur. La elevene lytte til samisk musikk og lære om forskjellige musikkinstrumenter og dansetradisjoner.
  • Samisk mat og ressursutnyttelse: La elevene lære om samisk mat og hvordan de lever i harmoni med naturen. Her kan samenes fokus på bærekraft, og deres forhold til dyreliv og planter fremmes.
  • Samisk kunst og håndverk: Samisk kunst og håndverk er unike og viktige deler av deres kultur. La elevene lære om samiske håndtverkstradisjoner, inkludert tekstiler, smykker og tegninger.
  • Diskusjon og refleksjon: La elevene diskutere og reflektere over hva de har lært om den samiske nasjonaldagen og hvorfor det er viktig å markere og lære om denne dagen på alle skoler i Norge.

Sjekk ut læringsressursene fra Learnlab her:

Har du lisens hos Learnlab kan du finne flere læringsressuser på samisk og om samenes kultur i vårt bibliotek. Her finner du oversikt over utvalgte undervisningsopplegg som kan brukes i anledning samenes nasjonaldag: 

Bokmål:

Nynorsk:

Nordsamisk:

Sørsamisk:

Lulesamisk:

 

For å gratulere noen med samefolkets dag sier man: Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk), Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) og Lihkku beivviin!

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab undervisningsopplegg? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Tone Mari Gurskevik, leder for kundeopplevelse

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv