En mer tilpasset og inkluderende utdanning med KI

Share This Post

I Learnlab mener vi at kunstig intelligens aldri skal erstatte verdien av pedagogisk vurdering og relasjonell kompetanse. Samtidig er vi overbevist om at fremtiden for utdanning ligger i å utnytte teknologi for å møte de individuelle behovene hos den enkelte elev.

Skrevet av Tone Mari Gurskevik, digitalpedagog og leder for kundeopplevelse

Tone Mari Gurskevik holder stadig kurs om kunstig intelligens.

Hvert eneste klasserom har i gjennomsnitt to til fire elever som ikke mottar den tilpasningen de har krav på, ifølge den nye opplæringsloven. Blant disse utgjør elever med dysleksi den største gruppen, mens vi også vet at andre vansker knyttet til språk, lesing, skriving og konsentrasjon er økende. For å møte disse utfordringene har Learnlab det siste året jobbet med å utvikle et digitalt verktøy vi mener vil revolusjonere tilretteleggingen for elever som opplever vansker med læring i fellesskap. Dette verktøyet, som er utviklet i samarbeid med flere norske skoler – mange med mål om å bli dysleksivennlige, tar sikte på å la alle elevene få kunne bidra og oppleve mestring i hel- klasseundervisningen.

Med utgangspunkt i en pedagogikk og teknologi som senker terskelen for deltakelse og læring, har hele Learnlabs digitale plattform integrert seks forskjellige kunstige intelligenser for å optimalisere tilpasningen for hver enkelt elev. Dette inkluderer ”engasjerende leser” – et verktøy designet for å gjøre tekst tilgjengelig gjennom opplesning og visualisering. For å sikre en helhetlig tilpasset språkstøtte, tar Learnlabs løsninger også i bruk KI-teknologier for tale-til-tekst, tekst-til-tale, konvertering av bilder og figurer til tekst og tale, samt generering av ny tekst på både norsk og elevens morsmål. 

Dette innovative verktøyet tilbyr lærerne flere måter å tilpasse undervisningen for elevene på gjennom:

  1. Automatisk opplesning av skrevet tekst for elever som trenger støtte.
  2. Oppsummering og tydeliggjøring av presentert materiale som for mange kan oppleves omfattende og utilgjengelig.
  3. Språkvask av elevers bidrag før det deles med klassen.

Se for deg at klassen jobber med et tverrfaglig tema hvor elevene for eksempel skal fordype seg i kroppens systemer og forandringene som skjer fysisk og psykisk i forbindelse med puberteten. Læreren bruker et tilrettelagt læremiddel fra Learnlab, der elevene, enten på forhånd eller i klassen, tar utgangspunkt i en fagtekst som kan leses opp, visualiseres eller sammenfattes. Deretter starter læreren en  Colab – en kollektiv, digital økt hvor det underveis stilles interaktive spørsmål som elevene responderer på. Her kan elevene få spørsmålene lest opp, velge om de vil svare muntlig eller skriftlig, og innspillene blir videre språkvasket før de vises for de andre elevene. Elever som ønsker det, kan få oppsummert hovedpoengene i økta, eller få forslag til spørsmål de selv kan stille som tar utgangs- punkt i klasseromsdiskusjonen. På denne måten kan KI-teknologi invitere elever som ofte står utenfor mestringsfellesskapet inn og la dem få uttrykke seg og vise sin kompetanse.

Det neste skoleåret skal denne teknologien videreutvikles og testes ut. Learnlab inviterer skoler og andre organisasjoner til å være med på samarbeid om å utvikle disse spennende verktøyene.

Under årets NKUL vil Learnlab lansere funksjonaliteter for inkludering og formativ vurdering ved bruk av KI gjennom vår helt nye versjon av Colab!

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke Learnlabs digitale verktøy med kunstig intelligens integrert?

Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Tone Mari Gurskevik, leder for kundeopplevelse

More To Explore