Snart er FN-dagen her!

Share This Post

LK20 er tydelige på at vi må sette bærekraftig på timeplanen. Serien Verden i balanse er en tverrfaglig serie knyttet til bærekraftig utvikling og FNs 17 bærekraftsmål og passer godt til å markere FN-dagen med elevene.

Tverrfaglige temaer

I undervisningsopplegget Verden i balanse lærer elevene om bærekraft på tvers av fag.  

Undervisningsopplegget fokuserer på grunnleggende dilemmaer og problemstillinger knyttet til bærekraft. Sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er sentralt. Verden i balanse er designet for dyp innsikt gjennom refleksjon over FNs bærekraftsmål.

Struktur og oppbygning

Seriens oppstartslab ønsker å gi engasjement og rom for refleksjon. Oppstartslaben tar utgangspunkt i sentrale begreper og et hevet blikk kombinert med dilemmaer fra elevenes hverdagsliv.

Perioden består av to serier, en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet. I lærerveiledningen finner du tips til hvordan serien kan brukes, og forklaringer på hvordan overordnet del av LK20 er ivaretatt.

Serien for 5.-7. trinn

Serien består av flere korte økter etter oppstartslaben. Hver av dem representerer et av FNs bærekraftsmål. De kan brukes i gruppearbeid hvor elevene selv velger et bærekraftsmål de kan gå i dybden på, eller i en felles undervisningsøkt hvor lærer organiserer arbeidet med målene.

Hver lab har en fordypningsoppgave med tilknyttet tankekart. Det er viktig at eleven får velge ut fra interesse og engasjement. Ved å bruke IdeaLab tilegner elevene seg kompetanse i å bruke tankekart i læringsprosessen.

Hver økt legger opp til at eleven får vise sitt engasjement ved å jobbe kreativt med virkelighetsnære og etiske bærekraftproblemer.

Bilde av skjermutsnitt fra serien hvor du ser forsiden til lærerveiledning og flere CoLabs om de ulike bærekraftsmålene

Serien for 8.-10. trinn

Undervisningsopplegget fremmer flerfaglig og kollektivt samarbeid om det obligatoriske, tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

I norsk er det flere perspektiver: media, litteratur og retorikk.  Dikttolkning og forståelse av virkemiddelbruk i ulike sjangre er eksempler. Elevene skal være “miljø-influensere” for en dag.

I samfunnsfag lærer elevene om FN som organ og dykker ned i sosiale perspektiver ved bærekrafts-tiltak. Ved å utforske begrepet likestilling og rettferdighet kan elevene oppnå en dypere forståelse og øve på å begrunne egne meninger.

I KRLE tematiseres mennesket forhold til naturen. Med en filosofisk tilnærming utfordres elevene på dogmatiske tankemønstre.

I mat og helse er forbruk og matsvinn i fokus. Elevene får en “restemat-utfordring”, som bidrar til økt bevissthet omkring egen rolle som forbruker.

I naturfag får elevene bli med på kraftskolen for å øke egen kompetanse innen bærekraftige- og ikke bærekraftig energikilder.

I kunst og håndverk blir elevene kjent med begreper relatert til sirkulær økonomi gjennom å jobbe med produktutvikling og redesign. De skal blant annet lage en reklamefilm for et selvvalgt produkt. En IdeaLab om sirkulær økonomi er knyttet til CoLaben.

 

Bilde av skjermutsnitt fra serien hvor du ser forsiden til lærerveiledning og flere ressurser om verden i balanse knyttet til ulike fag.

Lykke til med bærekraftig læring i Learnlab!

More To Explore