Min Læring – En ny funksjon i MyLab!

Share This Post

I LearnLabs verktøy for formativ vurdering, MyLab, finner du nå en ny funksjon. I tillegg til å bruke MyLab til å vurdere elevarbeid og kommunisere med elevene dine, kan du nå ta i bruk “Min Læring” for å få økt innblikk i deres læring.

Hva er Min Læring?

Min Læring genererer en visuell profil basert på elevenes preferanser for læring. Elevene vurderer påstander fra 13 ulike kategorier. Disse kategoriene baserer seg blant annet på Howard Gardners teori om ulike tilnærminger til læring.

Etter å ha tatt stilling til påstandene, kan elevene gå til Min Læring for å se et oversiktlig bilde av læringsprofilen sin. Elevene kan når som helst endre svarene sine. Som lærer kan man se profilen til enkeltelever og til klassen som helhet. Du får et unikt overblikk som du kan bruke for å tilpasse opplæringen.

Min Læring er utviklet for bruk på 5. trinn og oppover.

Min Læring fremstilles som et edderkoppdiagram med kategorier som representerer elevens preferanse for læring

Refleksjon over egen læring

Min Læring hjelper elevene til med å reflektere rundt egen læring. At elevene skal forstå egne læringsprosesser er et uttalt mål i overordnet del av LK20.

I Min Læring får elevene innsikt i hvilke arbeidsmåter de foretrekker og får tips og råd til hva de kan forbedre. Elevene har alltid muligheten til å vurdere påstandene på nytt, som kan føre til stadig refleksjon over egen læring. De får muligheten til å oppdage at det finnes mange ulike måter å lære på, og at det kreves ulike strategier avhengig av hva man skal lære.

I Min Læring får elevene en roklaring på hver kategori og tips til læringsstrategier innenfor hver kategori

Tilhørende undervisningsopplegg

For at elevene skal kunne ta stilling til påstandene om egen læring, er det viktig med begrepsforståelse. I CoLab finner du undervisningsopplegg knyttet til de 13 kategoriene. Oppleggene består av korte innføringer til hver kategori. Undervisningsoppleggene i Min Læring inneholder også begreper fra LK20. Her vil elevene blant annet vurdere påstander knyttet til kritisk tenkning og det å lære å lære.

Se korte introduksjonsfilmer om Min Læring:

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv