StoryLab – få frem historiefortelleren i elevene

Share This Post

Vi er to lærere i grunnskolen som har brukt LearnLabs verktøy StoryLab med våre elever. Vi har fått en masse positive opplevelser, sett kreativiteten blomstre – og opplevd økt motivasjon hos mange av elevene våre.

Hva er Storylab?

LearnLab har utviklet fremtidens fortellerverktøy, i form av digitale, multimodale bøker.  I StoryLab kan elevene arbeide kreativt, samtidig som de lærer av hverandre gjennom samskriving. Verktøyet byr på ferdige historier, påbegynte historier, og historier som elevene kan jobbe videre med på egen hånd.

Tekstene er multimodale og aktiviserer elevene til å treffe egne valg. I bøkene kan elevene skrive, tegne, sette inn videoer, bilder og lydfiler. StoryLab har et stort ressursbibliotek med millioner av bilder, filmer og symboler som elevene kan velge mellom. De kan også arbeide med fagtekster som etterfølges av refleksjonsoppgaver. Det bidrar til at elevene får variasjon i måten de jobber på, og at de får trent på alle de fem grunnleggende ferdighetene. Dette åpner for mer helhetlige læringsprosesser som er viktig for dybdelæring.  

Eksempel fra StoryLab på et nettbrett hvor en elev har laget en bok om shoppestopp

Inkluderende mestring

Vi opplevde at elevene viste økt motivasjon og mestringsfølelse gjennom å skape egne digitale bøker ut fra de medietypene de selv behersker og foretrekker. Elevene tar utgangspunkt i egne erfaringer, interesser og behov. Hver elev opplever å være en skapende forfatter, alene eller sammen med andre. De skaper sitt eget unike bokprodukt på måter som booster mestringsopplevelsen.

Vi ble positivt overrasket over at elever som tidligere ikke har hatt høy motivasjon for å jobbe med individuelle oppgaver ble engasjert på en ny måte og skapte flotte multimodale tekster ved hjelp av dette kreative verktøyet.

StoryLab gir oss som lærere flere muligheter for å tilpasse oppgavene til hver enkelt elev og på den måten engasjere elevene våre i mye større grad. Den store valgfriheten og de mange mulighetene i StoryLab er gode bidrag til tilpasset opplæring.

Helhetlig pedagogikk med flere verktøy

StoryLab er ett av fire verktøy som i LearnLabs økosystem. Ved å kombinere StoryLab med læring og undervisning i de andre verktøyene opplevde vi støtte til en variert undervisning og en helhetlig forståelse for pedagogikk.

Mens CoLab er et naturlig utgangspunkt for undervisning på klassenivå – det kollektive nivået, er StoryLab egnet til elevproduksjon i mindre grupper eller individuelt. Når verktøyene blir brukt sammen åpner det et rom for god sammenheng mellom undervisning og læring, kreativitet og kritisk tenkning.

Til sammen gir disse verktøyene eleven mulighet for å skape sin egen historie, hvor egen læringsprosess står i fokus. Eller som den amerikanske forfatteren George William Curtis sa: «Historien skaper vi mens vi leser den.» 

Skrevet av Pål Berglund og Toril Olsen

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv