Hvordan kan LearnLab brukes i fjernundervisning?

Share This Post

At skolene nå er stengt betyr i praksis at klasseromsundervisningen går over til å bli fjernundervisning. For mange elever og lærere betyr dette at undervisningen flyttes til digitale læringsplattformer. Med LearnLab er det likevel fortsatt mulig å la elevene samarbeide og delta i felles refleksjoner. De kan også samarbeide med andre i familien om det passer.

I LearnLab kan elevene se hverandres produksjon, forslag og innspill. På denne måten kan elevene delta i kollektiv begrepsutvikling der elevene ser hva de andre tenker. Med andre ord unngår vi at det kun er en og en elev som tar ordet. LearnLab stimulerer til en elevmedvirkning som er i henhold til intensjonene i Fagfornyelsen. Ved å legge en lenke til LearnLab, i for eksempel Teams, så kan lærer og elever fortsatt drive klasseromsdiskusjoner i samtid.

Finn et felles sted der du kan oppgi dagens kode og avtal et tidspunkt for oppstart, så er dere i gang. Knytt gjerne spørsmål og oppgaver til den krisen vi nå er inne i. På den måten blir undervisningen både realistisk og nær elevenes virkelighet.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke LearnLab:

 1. Ordsky. I gratisversjonen kan dette steget benyttes som «opprop» før økta starter. Avtal klokkeslett for oppstart og be elevene om å skrive inn navnet sitt.
 2. Spørsmål og svar kan benyttes til elevmedvirkning. Lærerne kan skrive inn forslag før elevene stemmer over alternativene.
 3. Åpen oppgave gir elevene muligheten for å utdype egne tanker, samtidig som de er tilgjengelige for respons fra resten av gruppa. Steget egner seg også godt til oppsummeringer av temaer eller læring fra dagsaktuelt stoff.
 4. Video. Det går veldig raskt å legge inn en video i LearnLab. Det eneste du trenger er å finne en god video på Youtube eller Vimeo før du limer inn URL-koden i steget. La gjerne videosteget etterfølges av et nytt steg der elevene kan komme med egne refleksjoner. Det ligger mange aktuelle videoer ute.
 5. Bildesky passer veldig godt til praktiske oppgaver. Elevene kan benytte egen mobil eller nettbrett til å ta bilde(r) og enkelt laste opp resultatet i dette steget. På den måten får alle elevene se de samme produktene. Gi gjerne kreative oppgaver som må gjennomføres ute.
 6. Rubrikk egner seg best for de litt mer drevne LearnLab-brukerne. Her kan dere sammenfatte argumenter for og imot. Tenk gjerne i retning av hypoteser.
 7. Spørreundersøkelse kan benyttes av lærere og elever til å gjøre enkle spørreundersøkelser fra situasjonen vi nå står sammen i. Telefonintervjuer?
 8. Quiz er en enkel måte å variere undervisningen på. Naturfaglige spørsmål er godt egnet her.
 9. Ranking kan benyttes til å hente inn statistikk og f. eks. rangere land etter hvilke har høyest bruttonasjonalprodukt pr. innbygger.
 10. Match minner på mange måter om Kims lek. Finn opplysninger som hører sammen og la elevene trykke på de riktige «kortene».
 11. Du kan også benytte ferdigprodusert innhold som er knyttet til kompetansemålene i Fagfornyelsen. Dette innholdet kan du redigere selv og tilpasse det til din gruppe. Du kan selvsagt lage ditt eget innhold også.
 12. Dersom du vil at elevene skal kunne starte på egen hånd, kan du låse opp stegene som du ønsker at elevene skal arbeide med. Det gjør du ved å klikke på ikonet av hengelåsen i redigeringsmodus slik at hengelåsen er åpen. 

LearnLab har i to år arbeidet sammen med over 100 skoler for å utvikle og teste ut gode spørsmål for digital dybdelæring. Dette kan du nå få tilgang til ved å opprette gratis bruker på LearnLab.

Merk! I LearnLab lagres svarene. Om du benytter LearnLab til å oppsummere dagen, så sitter du igjen med alle svarene og kan benytte dem i den videre planleggingen for de neste dagene.

Husk at mange elever er utrygge på hva som kommer til å skje, så vær varsom med hvilke oppgaver som gis. For mange elever kan det være godt å tenke på noe helt annet enn hva Covid-19 kommer til å forårsake.

Nyttige lenker for å bli kjent med LearnLab

LearnLab har laget en opplæringslab, den finner du her.  

Her finner du instruksjonsvideoer med hjelp til å kommer i gang og bruk av de ulike stegene. 

Det finnes også gratis eksempler på de kvalitetssikrede læringsøktene LearnLab tilbyr, det finner du under “søk”.  

Her er link til digital ressurs for 1.-2. trinn om geografi og himmelretningene.

Her er link til digital ressurs for 3.-4. trinn om valg og konsekvenser.

Her er link til digital ressurs for 5.-7. trinn om flyktninger og det å flykte. 

Her er link til digital ressurs for 8.-10. trinn om samfunn og retorikk

Pål Berglund, lærer 7.trinn. Mars 2020.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv