LearnLab i Marocko

Dela detta inlägg

Vi är glada att kunna tillkännage ett partnerskapsavtal mellan Moroccan Center for Civic Education, IMTEC-stiftelsen och LearnLab.

Målet med partnerskapet är att förse Marocko med innovativ utbildningsteknik, med innehåll som kan bidra till hållbar utveckling. Samarbetet omfattar även utbildning av marockansk resurspersonal i användningen av teknik i inlärningsprocesser, där elever, lärare, skolledare och distriktsledare samarbetar på ett engagerande och utforskande sätt.

Marockanskt centrum för medborgarutbildning

Moroccan Center for Civic Education (MCCE) är en oberoende icke-statlig organisation. Organisationen grundades 2004 och har sedan dess haft ett nära samarbete med statliga och icke-statliga organisationer i åtta av de sexton regionerna i Marocko. MCCE:s uppdrag är att utbilda yngre generationer till att bli ansvarsfulla, effektiva och aktiva medborgare som följer demokratiska principer.

IMTEC-stiftelsen

Stiftelsen IMTEC är en norsk, oberoende stiftelse som arbetar nationellt och internationellt med utveckling inom skola, ledarskap och organisationer. Ett av IMTECs syften är att bidra till internationell skolutveckling genom att etablera och delta i nätverk mellan organisationer, projekt och individer. Läs mer om IMTEC här.

Mer att utforska
Try the newest Learnlab step

Prova det senaste steget i Learnlab

Med matchningssteget kan eleverna upptäcka relationer mellan begrepp på ett roligt och engagerande sätt. Match är ett spelbaserat steg där eleverna kan samarbeta