MyLab brukerstøtte

Mylab logo

Ofte stilte spørsmål

MyLab er verktøyet for formativ vurdering og administrasjon av læringsarbeid. En eller flere lærere kan organisere oppgaver og oppdrag til forhåndsdefinerte grupper eller klasser. Verktøyet åpner for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærere og elever, både på individuelt nivå og klassenivå.

MyLab har et intuitivt brukergrensesnitt som viser all kommunikasjon mellom lærer og elev, gir god oversikt over oppgaver og er enkelt å bruke.

I MyLab oppretter du som lærer grupper med dine elever. Det kan også opprette grupper på klassenivå med integrering av data fra Feide.

Du bestemmer hva gruppen skal hete, og hvem som er med. Du kan også invitere kollegaer.

I gruppene kan du kommunisere med elevene, dele ut oppgaver og se hva elevene leverer inn. Du har god oversikt over hvordan dine elever ligger an med de ulike oppgavene, du kan kommunisere individuelt med dem underveis i prosessen, og gi tilbakemeldinger. Du finner maler for egenvurdering som du kan dele ut sammen med oppgavene.

Du kan lage en ny oppgave på to måter:

  1. Når du er inne på gruppen du vil lage en oppgave for, trykker du på pluss-tegnet i venstremenyen ved siden av gruppenavnet og velger Lag oppgave.

eller

  1. Når du er inne på oversikten over alle oppgavene du har delt ut, trykker du på pluss-tegnet i venstremenyen ved siden av der det står oppgaver og velger Lag oppgave.

Når du har valgt Lag oppgave åpner det seg et vindu hvor du må gi oppgaven et navn, en beskrivelse, velge hvilken type innlevering det er og hvilken gruppe oppgaven skal deles ut til.

Du kan sette en tidsfrist hvis du ønsker det.

Velger du StoryLab eller IdeaLab som oppgavetype får du muligheten til å legge ved dine egne evalueringsspørsmål til elevene eller bruke en av malene som finnes i MyLab.

Du oppretter en ny gruppe ved å gå inn på Grupper i toppmenyen. Når du er inne på oversikten over dine grupper trykker du på pluss-tegnet i venstremenyen ved siden av der det står Grupper og velger Lag gruppe.

Du blir med i en gruppe ved å bli lagt til via Feide eller ved å taste inn gruppekoden.

For å bli med i gruppe med en gruppekode går du inn på Grupper i toppmenyen. Når du er inne på oversikten over dine grupper trykker du på pluss-tegnet i venstremenyen ved siden av der det står Grupper og skriver inn koden på seks bokstaver i feltet hvor det står Bli med i gruppe med kode.

Når du er inne på gruppen du vil finne koden til er det en meny med tre prikker til høyre for overskriften i gruppechatten. Trykk på den og velg Rediger gruppe. Vinduet som åpner seg viser gruppekoden i det nederste feltet.

Når du er inne på gruppen du vil finne koden til, er det en meny med tre prikker til høyre for overskriften i gruppechatten. Trykk på den og velg Rediger gruppe. Du kan redigere navn og beskrivelse på gruppen.

MyLab er kun tilgjengelig for brukere med en lisensavtale. Dersom din arbeidsplass har lisens og du fortsatt får denne meldingen må du kontakte support. Du kan gjerne oppgi brukernavnet ditt og påloggingsmetode.

Har du spørsmål om Min Læring?

I MyLab finner du nå en ny funksjon. I tillegg til å bruke MyLab til å vurdere elevarbeid og kommunisere med elevene dine, kan du nå ta i bruk “Min Læring” for å få økt innblikk i deres læring.

Min Læring er en funksjon i LearnLab sitt økosystem for å gi lærere og elever økt forståelse for kompleksiteten i egen læring.

Ved å vurdere ulike påstander knyttet til ulike deler av det å lære,  skapes en individuell profil på hver elev. Profilen kan fortelle oss hvem vi er som lærende, i hvilke type situasjoner vi lærer best og hva vi kan gjøre for å lære enda bedre.

Min Læring er utviklet for bruk på 5. trinn og oppover.

Min Læring hjelper elevene til med å reflektere rundt egen læring. At elevene skal forstå egne læringsprosesser er et uttalt mål i overordnet del av LK20.

I Min Læring får elevene innsikt i hvilke arbeidsmåter de foretrekker og får tips og råd til hva de kan forbedre. Elevene har alltid muligheten til å vurdere påstandene på nytt, som kan føre til stadig refleksjon over egen læring. De får muligheten til å oppdage at det finnes mange ulike måter å lære på, og at det kreves ulike strategier avhengig av hva man skal lære.

Min Læring genererer en visuell profil basert på elevenes preferanser for læring. Elevene vurderer påstander fra 13 ulike kategorier. Disse kategoriene baserer seg blant annet på Howard Gardners teori om ulike tilnærminger til læring.

Etter å ha tatt stilling til påstandene, kan elevene gå til Min Læring for å se et oversiktlig bilde av læringsprofilen sin. Elevene kan når som helst endre svarene sine. Som lærer kan man se profilen til enkeltelever og til klassen som helhet. Du får et unikt overblikk som du kan bruke for å tilpasse opplæringen.

Ja.

For at elevene skal kunne ta stilling til påstandene om egen læring, er det viktig med begrepsforståelse. I CoLab finner du undervisningsopplegg knyttet til de 13 kategoriene. Oppleggene består av korte innføringer til hver kategori. Undervisningsoppleggene i Min Læring inneholder også begreper fra LK20. Her vil elevene blant annet vurdere påstander knyttet til kritisk tenkning og det å lære å lære.

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side