Colab brukerstøtte

colab logo

Ofte stilte spørsmål

CoLab er laget for samarbeidslæring og kollektive refleksjoner.

Verktøyet er et interaktivt presentasjonsverktøy. CoLab benytter en rekke funksjoner for å legge til rette for interaksjon og deltagerinvolvering. Ved å involvere deltagerne skapes det muligheter for å utvide begrepsforståelsen, tilegne seg ny kunnskap og bygge ny kunnskap ut fra forkunnskapen elevene allerede har.

Du kan lage egne økter eller laste opp innhold du har fra før for å legge til interaktivitet. Du kan også bruke CoLabs fra biblioteket vårt. En CoLab er satt sammen av steg. Stegene du kan velge mellom i CoLab inneholder ulike interaktive funksjoner som gjør det mulig å stille spørsmål til deltagerne på engasjerende måter.

Læringsøktene man designer i CoLab gjør at de lærende bygger videre på hverandres forslag og innspill. Det innebærer at de kontinuerlig vurderer eget og andres arbeid som grunnlag for å produsere noe bedre sammen. Med CoLab bruker du gruppen til å endre gruppen.

I CoLab oppretter, redigerer og gjennomfører du læringsøkter med flere deltagere.

Du kan komponere din egen lab ved å kombinere ulike steg og fylle de med tekst, bilder og spørsmål.

Når du gjennomfører en økt blir det automatisk generert en unik kode slik at deltagerne kan logge seg på med sine PCer, nettbrett eller telefoner for å svare på spørsmål og oppgaver. 

Etter gjennomført økt kan du hente ut en rapport med spørsmålene og svarene fra deltagerne i en egen fil. Disse kan med et tastetrykk også deles med de av deltakerne som ønsker det.

Velg start når du er inne på siden med mine labs eller start en ny økt i redigeringsmodus. Da vil laben gå i presentasjonsvisning.

Du kommer deg ut av presentasjonsvisning ved å velge avslutt presentasjonsvisning i hamburgermenyen eller Escape-tasten på tastaturet ditt.

Dersom du er i en aktiv økt får du valget mellom å fortsette med økten eller starte en ny. Starter du en ny, genereres det en ny påloggingskode for deltagerne.  

Deltagerne logger seg på med øktas unike sekssifrede kode på https://learnlab.net/no/.

Når du er i presentasjonsvisning, står den sekssifrede koden for økta i toppmenyen øverst til venstre. Du kan velge å forstørre den ved å trykke på vis kode i hamburgermenyen.

Du kan hente ut det deltagerne har svart i en økt som en PDF- eller Excel-fil. Når du er inne på laben du ønsker å eksportere svardata fra velger du vis generelle innstillinger under labens tittel på høyresiden à eksporter svardata –> her finner du en liste med datoer laben har blitt brukt –> velg datoen du ønsker under ikonet for ønsket filformat.

Du oppretter en ny lab og velger laster opp en presentasjon fra din datamaskin, enten ved å dra og slippe filen i opplastningsvinduet eller med å åpne filutforsker.  

Dersom du vil laste opp en presentasjon i en lab du har fra før trykker du på generelle innstillinger I redigeringsmodus på laben og velger last opp presentasjon.

Filen må være .ppt eller.pptx format. Det lar seg gjøre å eksportere til det filformatet fra de fleste presentasjonsprogrammer. NB! CoLab ikke har støtte for animasjoner i importerte filer.

Last ned CoLab brukerveiledning

Hvordan fungerer de ulike stegene?

Innholdssteget har mange av de samme funksjonene som en slide i Powerpoint. Her kan man skrive inn tekster og lime bilder og lenker for å gi innføring i et tema.

I dette steget legger du inn et spørsmål og svaralternativer du har funnet i forkant, så kan deltagerne velge enten ett eller flere av disse.

Steget er et nyttig verktøy for å utfordre deltagerne til å ta aktive valg. De må ta stilling til hva de mener om ulike påstander eller spørsmål. Siden deltagerne her blir nødt til å velge mellom ulike svaralternativer, må de resonnere seg frem til hvilke alternativer de er mest enig i.

Ordsky er en visuell og kvantitativ fremstilling av begreper fra deltagernes side.

Ordskyen kartlegger deltagernes assosiasjoner med ulike begreper. Ved å betrakte innspillene som kommer fra andre deltagere, kan man utvide og utvikle ny begrepsforståelse.

Steget er designet for åpne spørsmål som deltagerne besvarer med tekst.

Elevene utvikler dypere forståelse hvis læreren stiller gode spørsmål. Spørsmålene bør sette eleven i stand til å oppdage nye begreper og nyansere eksisterende begrepsforståelse.

Du kan vise hele eller deler av en film du har linket til, for eksempel fra Youtube, eller laste opp en videofil.

Videoer varierer undervisningen, trigger forkunnskaper og gir kjennskap til nye temaer. Det er et sterkt audio-visuelt virkemiddel, som kan få deltagerne til å tenke kritisk rundt temaet.

I dette steget kan deltagerne laste opp ett eller flere bilder fra internett eller som de har tatt selv. Alle bildene vises på egen skjerm og elevene kan like og kommentere hverandres bilder.

Bildesky visualisere begreper og konsepter. Steget er nyttig for å få innsikt i forkunnskapen deltagerne har.

Rubrikksteget har to til fire kolonner hvor deltagerne kan sette inn sin tekst. Steget kan for eksempel brukes til å sammenstille argumenter for og mot påstander.

Rubrikk er et verktøy for å sortere og formulere argumenter. Ved å sammenligne forskjellige argumenter, kan deltagerne begrunne valgene de har gjort. De får også sammenlignet egne argumenter med andres argumenter.

Lag en spørreundersøkelse i sanntid for dine deltagere. Svarene er anonyme.

Spørreundersøkelse kartlegger deltagernes ønsker, interesser eller behov.

Kartleggingen åpner for mer motiverende undervisning og økt elevaktivitet. Spørreundersøkelser kan også fungere som egenvurdering for deltagerne.

Du kan lage en quiz med tekst og/eller bilder. Du kan bruke tidtaker på svartid eller la være. Det er også mulig å lage lag som kjemper mot hverandre.

Quiz-steget engasjerer deltagerne på en morsom måte. De får muligheten til å ta aktive valg og løse problemer, enten på egen hånd eller sammen med andre. Quiz får elevene til å reflektere over egen kunnskap, og tenke kritisk over alternativene de må velge mellom.

Du legger inn ord, setninger eller bilder i en rekkefølge. Deltagerne skal finne den riktige rekkefølgen.

Rangering utfordrer deltagernes forståelse av begreper. Ved å rangere begrepene forstår de bedre betydningen av begrepene og hva som skiller dem fra hverandre.

Deltagerne skal matche to eller tre ord, setninger eller bilder som hører sammen. Du legger inn ord, bilder eller setninger og deltagerne skal finne ut hva som hører sammen.

Med match-steget kan deltagerne oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor deltagerne både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse for eksisterende begreper og oppdage nye begreper.

I dette steget kan du samle inn en IdeaLab eller en StoryLab fra deltagerne. De kan laste opp en Idea eller Story fra sitt bibliotek. Du bestemmer om de skal kunne laste opp begge deler, eller bare en Story- eller IdeaLab.

I dette steget kan du dele en IdeaLab eller en StoryLab fra ditt bibliotek til deltagerne. De kan laste ned sin egen kopi som de kan redigere og endre fritt. Du kan for eksempel dele ut en oppgave du vil de skal jobbe med.

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side