Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforske og formidle tekst

Elevene blir kjent med skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk og i ulike oversettelser. Elevene reflekterer over tekstens formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler. Gjennom dette arbeidet skal elevene bruke kilder kritisk og kunne henvise til kilder på en etterrettelig måte.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du læringsøkter og tilhørende oppgaver hvor elevene får reflektere og utforske ulike sider ved kritisk lesing, om retorikk og retoriske virkemidler. Gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst kan elevene bli bedre rustet til å delta i samfunnet. Ved å trene på å gjenkjenne retoriske virkemidler i flere sammenhenger får elevene større mulighet til å avsløre hvordan disse appellformene brukes aktivt for å påvirke dem, som for eksempel i politikk, reklame, medier. Elevene får et verktøy til å navigere seg gjennom informasjonsstrømmen de daglig møter i ulike former.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Språklig mangfold

I dette temaet får elevene lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk. Elevene får også reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag. De reflekterer over sammenhengen mellom språk og identitet og de får innblikk i tekster fra det samiske språket.

I denne serien utfordres elevene til å utforske den historiske bakgrunnen til dagens språksituasjon, til å få et større perspektiv på dagens språksituasjon og kunne sette seg inn i begge sider av språkdebatten som fremdeles pågår. I dag er det en annen debatt som er like relevant; hvor bærekraftig er det norske språketIllustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne tverrfaglige serien i norsk, samfunnsfag og KRLE får elevene et innblikk i tidlig demokrati det norrøne tinget og vikingers verdier. Elevene møter utdrag fra Håvamål som kan appellere til dem. Til tross for at dette er nedskrevet for ca 1000 år siden, i en helt annen samtid, er en del av rådene like aktuelle i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du en elevaktiv og variert introduksjon av de nordiske språkene. Elevene får reflektere over likheter og ulikheter mellom de ulike språkene og utforske språksituasjonen i de nordiske landene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Læringsressursene i denne perioden tar utgangspunkt i de samiske språkene som utgangspunkt for refleksjon rundt identitet og mangfold. Elevene får reflektere over sine egne holdninger til språk og talemålsvarianter, og rundt sin egen identitet på ulike måter. Elevene får reflektere og argumentere skriftlig og muntlig. I lab 2 får elevene reflektere over konsekvenser av fornorskingspolitikk, samtidig som dette er en del av et større bilde av hva språket betyr for identiteten. I lab 3 tolker elevene tre tekster av en samisk forfatter, Risten Sokki. Elevene reflekterer rundt de samiske verdiene som kommer til uttrykk i tekstene og tekstenes formål, innhold og virkemidler. Forslag til oppgaver finnes i en egen ressurs.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møter begrepet talemålsvarianter. Gjennom de ulike komponentene i serien får elevene arbeidet med dialekter, sosiolekter, etnolekter, multietnolekter, dialektområder og målmerker.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Litteraturhistorie

Samfunnet gjenspeiles i litteraturen. Her får elevene muligheter til å utforske de ulike litteraturhistoriske periodene, fra norrøn tid og framover.

Dette er en serie om den norrøne tiden innen litteraturhistorien. Det er et fokus på et helhetlig bilde av perioden, der begreper, norrøne guder, skriftspråk og litteratur blir utforsket. Elevene får brukt mange ulike ferdigheter, og serien dekker mange kompetansemål. Serien inneholder også ulike oppgaver, og forslag til vurdering etterpå.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om renessanse og folkediktning innen litteraturhistorien. Det er et fokus på et helhetlig bilde av perioden, der begreper, samfunn og samfunnsendringer, dansk-norsk språk og litteratur og renessansekunst blir utforsket. Elevene får brukt mange ulike ferdigheter, og serien dekker mange kompetansemål. Serien inneholder også ulike oppgaver, og forslag til vurdering etterpå.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene utforske den litteraturhistoriske perioden barokken, og får se 1600-tallet fra flere ulike sider. Samfunnet former litteraturen, og her ser vi på salmediktning, vitenskap, kristendom og malerkunst.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene utforske den litteraturhistoriske perioden opplysningstiden, og får se 1700-tallet fra flere ulike sider. De får utforske en konfliktfylt tid, men får også utforske oppdagelseslysten, samfunnsformene som ble etablert og den fremragende forfatteren Ludvig Holberg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Romantikken er en stor og innholdsrik periode, og hver lab tar for seg et spesifikt aspekt av perioden. Hver lab i serien er beregnet på ca. en undervisningsøkt hver, men bruk gjerne mer tid om diskusjonen er god i klasserommet. Tidsbruken er ikke skrevet i stein her. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om den litteraturhistoriske perioden realismen i 5 deler, med tilhørende oppgave og vurdering. Del 1 og 2 er begrepsinnlæring og innføring i perioden. Del 3, 4 og 5 er vandringer i utvalgte tekster fra perioden. Til sammen, er dette et dypdykk i litteraturen der elevene får brukt et variert spekter av ferdigheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene oppleve nyromantikken som periode. De blir kjent med begreper knyttet til perioden, tiden rundt, følelsene den gjengav og noen sentrale forfattere knyttet til den. Det er også med en gjennomgang av de klassiske verkene “Pan” og “Victoria” av Knut Hamsun.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Skriving av ulike tekster

 

Tekst

Se denne ressursen i biblioteket